Kömür nasıl oluşur?

Evlerimizde fabrikalarda yada iş yerlerinde en hesaplı yakıtların başında gelen kömürün nasıl oluştuğunu ve hangi işlemlerden geçtikten sonra evlerimize geldiğini öğrenelim.

Kömür bataklıklarda uygun nem ve sıcaklığın oluşması ve ortamın asit miktarının artması gerekli organik maddelerin ortamda bulunmasıyla bozunmuş çürüyen bitkilerin su altına inmesiyle bataklığın zamanla üstünün örtülmesi gibi olaylar sonucu kömürler oluşmaktadır.

En kalın kömür damarlarının olduğu bölgeler deltalar olarak bilinir. Göl kıyıları da aynı şekilde kalın kömür damarlarının olduğu bataklık bölgelerdendir. Lagünler ise deniz etkisinin olduğu ince kömür damarcıklarını oluştururlar. Akarsu taşma ovalarında da ince kömür damarları oluşabilir.

Kömür katmanlarının altında ve üstünde yer alan kayaçlarda eğrelti otları, kibrit otları,at kuyrukları veya birçok bitki fosiline rastlanabilir. Kömürler yoğunluk, gözeneklilik, sertlik ve parlaklık bakımından birbirlerinden farklılıklar gösterebilir. Genellikle kömür türleri bazı inorganik maddeler, genellikle de kil, sülfür ve klorür içerir. Bunlarda az miktarda civa, titan ve manganez gibi bazı elementlere de rastlanmaktadır.

Türkiye de en çok kömür rezervleri Zonguldak ta yapılmaktadır. Maden ocaklarından çıkartılıp bizlere gelene kadar bir çok işlemden geçerek bizlere kadar ulaşır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.