Konuşma metni nasıl hazırlanır nelere dikkat edilir?

Konuşma metni nasıl hazırlanır nelere dikkat edilir kısaca anlatmaya çalışalım.
– İlk olarak konunu seçilmesi ve sınırlandırılması gerekmektedir.
– Daha sonra amacın belirlenmesi gerekmektedir.
– Kaynaklar incelenir ve konu hakkında araştırma yapılır.
– Belirlediğimiz konu hakkında anlatacaklarımız düzenlenir.
– Konuşma metni yazılır veya ayrıntılı bir plan hazırlanır.

Konuşma metnini üç ana bölüme yani giriş gelişme ve sonuç olarak ayırabiliriz.

Giriş: Konu tanıtılarak ve konuşmanın amacı belirtilmiş olur. Konuşmanın neler içereceği söylenerek dinleyici konuşmanın alt başlıkları konusunda bilgilendirilmiş olur.

Doğrudan giriş yapılabileceği gibi konuya bağlı olarak soruyla, bir fotoğraf göstererek, bir olay anlatarak, konunun konuşmacının ve dinleyicinin yaşamıyla ilişkisi vurgulanarak dikkat çekici bir giriş yapılmalıdır.

Gelişme: Konu amaca uygun olarak genişletilir veya ayrıntılandırılır.

Sonuç: Konuşma amacına bağlı kalacak şekilde anlatılanlar kısaca özetlenir ya da varılan sonuç, temel düşünce dile getirilir. Düşündürücü bir soruyla yada bir çağrı cümlesiyle konuşma sonlandırılır.

Bu saymış olduğumuz kısımlara dikkat edilecek olursa etkili bir konuşma metni hazırlanmış oluruz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.