konuşmayı etkileyen iç ve dış faktörler nelerdir

Bir konuşmayı etkileyen faktörlerin başında beden dili, ses ve düşünsel etkinlikler gelir. Bir insan konuşurken beden dilinden yararlanarak konuşmasını etkili bir biçimde yapabilir. Sıradan monoton bir şekilde beden dilinin kullanılmadığı konuşmalar dinleyiciyi kendine çekmez ve sıkıcı olabilir. Oysa ki beden dilini kullandığınızda konuşmanız dikkatli bir şekilde dinlenir. Beden dili sadece el, kol hareketleri ve yürümek değildir. Konuşma esnasında yüz mimiklerinin kullanılması da beden dili sınıfına girer.

Ses konuşmayı etkileyen en önemli iç faktördür. Ses gerek tonu gerekse cümlelerin düzgün okunuşu bakımından dinleyiciyi kendisine çeker. Sesin ne kadar önemli olduğunu şarkıcılar ve radyo djlerinin ses tonlarından anlayabilirsiniz. Hepsi en iyi şekilde sesi kullanarak dinleyiciyi kendisine çekmek için çalışır.

Düşünsel etkinlikler ise konuşmayı etkileyen dış faktörlerdendir. Konuşmanın dinleyici tarafından ön yargısı ile birlikte nasıl kabul göreceği ve dinleyicinin konuşmayı nasıl yorumlayacağı oldukça önemlidir. Düşünsel etkinlikler dinleyen kitlenin nasıl bir görüşü olduğu konuşmacıyı da etkiler.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.