koruyucu sağlık hizmetlerinin yararları nelerdir

Koruyucu sağlık hizmetleri hastalıkların oluşmasını engellemek ve insanları hastalıklardan korumak için yapılan çalışmalara denilir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yararlarının başında ilk olarak insanların sağlıklı bir yaşam koşuluna sahip olmalarını sağlamaktır. Koruyucu sağlık hizmetleri çevreye yönelik ve insana yönelik olmak üzere iki grupta incelenebilir.

Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri: İnsanın çevresiyle etkileşimi sonucu oluşabilecek hastalıklardan korunması amacıyla yapılan çalışmalardır. Çevresel, fiziki ve kimyasal olarak etkenlerin insanlarda hastalık yapmasını engellemek amacını taşır. Örneğin doğada bulunan katı ve sıvı atık maddelerin tesislerde yok edilmesi insanların sağlığını korumaya yönelik bir çalışmadır. Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini maddeler halinde inceleyelim;

a. Atık maddeler ve suların arıtma tesislerinde doğaya katılması.
b. Su kaynaklarının korunması
c. Doğadaki zararlılarla mücadele.
d. Hava kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar gibi çeşitli örnekleri vardır.

Bu çevresel çalışmalar sayesinde hastalıkların oluşumu ve gelişmesi bir nebze olsun azaltılmaktadır.

İnsana yönelik koruyucu sağlık hizmetleri: İnsana yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin amacı hastalıklara karşı insanı korumak, hastalık anında ise erken tanı ile tedavi yaparak gerek ilaçla gerekse ilaçsız müdahale ile iyileşme sürecinin sağlanmasıdır. Bu çalışmalar erken tanı, aşılama, ilaçla koruma, beslenme alışkanlıklarının bilinçlendirilmesi, sağlık eğitimi, aile planlaması gibi alanları kapsar.

Kısaca koruyucu sağlık hizmetlerinin yararları;

a. İnsanları hastalıklara karşı korur.
b. Kişilerin sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlar.
c. Doğayı korur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.