Kovalent bağ nedir ve kaç çeşit kovalent bağ bulunur

Bu yazımızda Kovalent bağ nedir ve kaç çeşit kovalent bağ olduğunu bulabilirsiniz. Yazımıza Kovalent bağını tanımını yaparak başlayalım.

Hidrojenin ametallerle veya ametallerin kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturdukları bağa kovalent bağ adı verilir.

Apolar Kovalent Bağ ve Polar Kovalent Bağ olmak üzere iki çeşiti vardır.

Apolar kovalent bağ: Kutupsuz bağ olarak bilinir yani (+) ve (-) kutbu bulunmaz. İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak Apolar kovalent bağı oluştururlar. Aynı cins atomlar arasındaki bağ apolar kovalent olarak tanımlanır.

1

Polar Kovalent Bağ: Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar kovalent yani kutuplu bağ adı verilir. Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur ve buna polar kovalent bağ adı verilir.

2

Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır. Florun elektron alması yani elektronu kendisine çekme gücü hidrojenden fazla olduğundan dolayı elektron kısmen de olsa Flor tarafındadır. Dolayısıyla Flor (-), Hidrojen ise (+) yüklenmiş olur. Bu duruma kutuplaşma yada bu tür bağa polar kovalent bağ adı verilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.