Kromozomların mitoz bölünmedeki önemi nedir?

Kromozomlar mitoz bölünmede önemli rol oynarlar. Kromozomların mitoz bölünmedeki rolü ve önemini tek bir cümle ile açıklanacak olursa DNA’nın yeni çekirdeğe aynı şekilde aktarılmasıdır. Canlılarda kalıtımı sağlayan kromozom yaşam biçimlerinin en küçüğü olarak tanımlanır.

Mitoz bölünmede kromozomlar ana hücrenin bölünerek iki yeni hücre oluşturmasında yeni çekirdeğe DNA şifrelerini aynen aktarmada görev alırlar. Mitoz bölünme sırasında her hücre çekirdeğinde kromozomlar kendilerini eşlerler. Ana hücre bölündükten sonra eşler yeni hücrelere verilir.

Bu sayede tıpa tıp aynı şekilde ana hücreye benzeyen 2n kromozomlu yeni hücreler oluşur.
kromozom
Mitoz bölünmede kromozomların faaliyetleri;

Profaz evresinde kromozomlar ekvatoral bölgeye hareketlenir.
MEtafaz evresinde sentrozomlar interfazda oluşturmuş olduğu iğ ipliklerini kromozomlara gönderir.
Anafaz evresinde kromozomdaki sentromerler koparak iki yeni kromatit oluşur.
Telofaz Hücre organellerini oluşturur. Burda kromozom rol oynar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.