Küçük Yaştaki Çocukların Çalıştırılmasının Sakıncaları

Ülkemizde yaklaşık olarak 2 milyon çocuk çalıştırılmaktadır. Gerek sokaklarda gerekse tarlalarda çalıştırılan çocuklar okullarına gönderilmiyor. Gönderilse bile gelişimleri için gerekli olan dinlenme zamanları çalışmakla geçiliyor. Özellikle otoyollar ve trafik lambalarında mendil ve su satan çocuklara sıkça rastlıyoruz.

Peki küçük yaştaki çocukların çalıştırılmasının sakıncaları ve sonuçları nelerdir? Bu çocuklar gelişim sürecinde oldukları için vücutları ve organları sağlıklı bir şekilde gelişemezler. Ayrıca çocukların bazı ağır işlerde çalıştırıldığı ve tecrübesizlik sonucu sakatlandığı da ayrı bir gerçektir.
cocuk
Ayrıca bu çocuklar okullarına gönderilmeyip eğitim alamıyorlar. Okula gönderilseler bile derslerini çalışıp ödev yapmaları dinlenmeleri gereken zamanlarda çalıştırıyorlar. Bu gibi sebeplerden dolayı gelişimini tamamlayamayan çocuk yaşta çalıştırılan birçok çocuk ülkemiz geleceği için kayıptır.

Sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi ve ülkemizin gelecek nesillere emanet edilmesi için nitelikli insanlar yetiştirmeliyiz. Buda ancak çocuk yaştaki çocukların kaliteli eğitim almasını sağlamakla mümkün olur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.