Kültürel değerlerimiz ile ilgili kompozisyon

Bu yazımızda Kültürel değerlerimiz ile ilgili yazılmış kompozisyon örneğini bulabilirsiniz.

Bir toplum ve milleti diğer toplum ve milletlerden ayıran ve ona kendine has bir kimlik kazandıran, zaman ve coğrafya içinde teşekkül etmiş maddi ve manevi her türlü değerler bütününe kültür adı verilir.

Kültür kavramıyla adlandırılan söz konusu olan maddi ve manevi değerler bütününü ise dil, din, sanat edebiyat, musiki, resim, mimari, heykel, tiyatro, folklor, adet, örf, ve gelenek, tarih, ahlak, hukuk, devlet anlayışı, askerlik, ziraat, ekonomi, spor, basın-yayın ve toplumun ortak ve aynı zamanda temel düşüncesi oluşturmaktadır.

Dil, hemen hemen bütün kültür tariflerinde, onu teşkil eden değerlerin başında yer alır. Bu durum, dil-millet ve dil-kültür ilişkisini açıkça ortaya koyduğu gibi, aynı zamanda dilin ve kültürün varlığı, bütünlüğü, gelişmesi ve devamlılığındaki önemini de gösterir.

Özetleyecek olursak dil, toplumları millet kılan en temel kültür değerlerinden bir tanesidir.

Dil, milletin kültürünün kendinde yansıdığı bir ayna, kültürün kendinde saklandığı ve korunduğu bir mahfaza, kültürün ifade vasıtası ve geniş kitlelere taşınması veya gelecek nesillere aktarılmasında en sağlam ve aynı zamanda en sağlıklı bir köprüdür.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.