Kültürel mirası korumanın önemi nedir?

Kültürel miras bir toplumun temel taşını oluşturan ve o topluma özgü kimliği veren davranışlar bütünüdür. Bunların yanı sıra bölgesel olarak edinilmiş adetler ve uygulamalarda kültürel miras öğlerindendir.

Bu miras nesilden nesile aktarılır ve topluma ait özgü kimliğin oluşmasında etkilidir. İnsanları yaşadıkları bölgelere göre farklı kültürleri olabilir. Örneğin bir Gaziantep düğünü ile Trakyada yapılan düğünlerdeki uygulamalar farklılık gösterebilir.

Bunun temel nedeni kültürün yerel ve bölgesel olmasıdır. Ülkemizin her köşesinde kültürel farklılıklar bulunur. Böylece bir zenginlik oluşur.
kültür

Kültürel mirasımızı nasıl koruyabiliriz?

Bu mirası korumak için doğru bir şekilde yaşatmak gerekir. Nesilden nesile aktarılması için bazen etkinlikler yapılması gerekebilir. Öyle ki artık Zeybek sadece etkinliklerde oynanan bir halk oyunudur.

Bunu gelecek nesillere aktarmak ancak onlara öğretmek ile mümkün olur.

Gelenek nedir?

Gelenek ve görenekler, kuşaktan kuşağa iletilen alışkanlıklar ve davranışlardır. Asker uğurlama törenleri, kına gecesi gelenek ve göreneklerimizdendir. Gelenek ve görenekler, toplumda dayanışma ve birlik duygusunu artırır.

Gelenek ve görenekler, yemek, giyim kuşam, müzik, halk oyunları gibi unsurlar kültürel mirasımızı oluşturur. Ülkemizin kültürel mirası, çok çeşitlidir. Bizler de kültürel mirasımızı tanımalıyız ve bunları korumalıyız.

1 Yorum

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.