kuralların uygulanmasında bilinç mi önemli kanunmu ?

Kuralların uygulanmasında bilinç mi önemlidir yoksa kanunlar mı? Münazara konusu olan bir arkadaşım bilinç tarafını savunacağı için ona uygun bir şekilde savunma hazırlayacağız. İlk olarak kural ve bilinç nedir bu kavramları tanımlayalım.

Kural:Kişilerin davranışlarına yön veren ilkeler bütününe kural denir.
Bilinç:Kişinin çevresindeki ve kendisinde yaşadığı olayları anlayabilme yeteneğidir.

Kuralların uygulanmasında bilinç neden önemlidir?

Toplumsal yaşamın gereği olan kurallar hepimiz için vardır ve bu kuralların uygulanabilmesi için bilinçli bireylerin var olması gerekir. Örnek vermek gerekirse akıl sağlığı eksik olan bir birey için kurallar konulsa bile o bu kurallara uymayı beceremez.

Bilinçli bireyler bu kuralların diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini koruduğu gibi kendi içinde geçerli olduğunu bilir. Kurallar sayesinde kendi hak ve özgürlüklerini korurken toplumsal yaşamın bir parçası olmayı başarır. İnsanlar hayatlarını topluluk olarak sürdürmektedirler. Örneğin bir devletin bireyleri o devletin varlığı ve kendisini koruması, hizmet vermesi için vergi verirler. Vergi vermek bir kural olduğu gibi kişinin hizmet alması içinde gerekli bir kuraldır.

Bir başka örneğimiz ise sınavlarda kopya çekmenin yasak olması. Bu kural sayesinde adil bir sınav sağlanırken başarılı öğrencilerin hakları korunur. Ancak bilinçli bireyler olmasak bu kurallara uymayarak başklarının haklarını yeriz. Aynı zamanda bir başkası da bunu rahatça yaparak bizim hakkımızı yiyebilir.

Bilinçli bireyler kuralların başkaları için değil kendi haklarını da koruması için var olduğunu bilerek bu kurallara uyar. Kanunlar istediği kadar konulsa da insanlar bilinçsiz olduklarında bu kanunlara uymayarak başkalarının haklarını yiyebilirler.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.