Kur’an-ı Kerim’in insanları iyiye ve güzele yönlendirmesine ilişkin ayetler

İslamiyetin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim iyilik ve güzelliği bizlere öğütler. Kutsal kitabımızda yer alan bir çok ayet ve surede insanların iyiye, güzele yönelmesi söylenmiştir. Bu yazımızda konu hakkında çeşitli ayetleri inceleyecek ve meallerini yazacağız.

Şüphesiz ki Allah, hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Eğer yapılan iyilik zerre kadar da olsa, onun sevabını kat kat artırır. Ve kendi katından büyük bir mükafat verir.

Bu ayette anlatıldığına göre yaptığımız her iyiliğin Allah tarafından mükafat olarak bizlere geri döneceğidir. Allah en küçük iyiliği görüp bizlere kat kat sevap vermektedir. Allah katında iyilik yapanlar mükafatlandırılır. Bu ayet bizim iyilik yapmamız gerektiğini söylemektedir.

İyilik yaparak kendisini Allah’a teslim eden ve İbrahim’in dinine dosdoğru olarak tâbi olan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah, İbrahim’i dost edinmişti.

Dünya hayatında iyilik yaparak kendisini Allah yoluna adayan kişilerin din bakımından en üstün kişi olduğunu söylemektedir. Yaşamını iyilik yaparak sürdüren ve İslamiyete uygun yaşayan kişilerin Allah’ın dostları olduğunu belirten bir ayettir.

Kim iyilik getirirse, ona o (getirdiği)nin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, sadece onun dengiyle cezalandırılır; onlar haksızlığa uğratılmazlar.

Allah kullarına yaptığı davranışlar nedeniyle ya mükafat verir yada cezalandırır. Yapacağımız her iyiliğin karşılığı olarak on kat mükafat kazanırız. Ancak Allah bizlere zulüm etmek istemediği için yaptığımız kötülükleri yine aynı şekilde bizlere ceza olarak verir.  Çünkü Allah adildir.

Kuran

Kuran-ı Kerim içinde yer alan ayetler ile insanlığa kılavuz olmuştur.


Şüphesiz Allah, takva sahipleri ile ve iyilikte bulunanlarla beraberdir.

Rabbimizin iyilik yapanların yanında olduğunu ve onlarla beraber olduğunu gösteren bir ayettir. Bu ayete göre iyilik yaparak Allah’a yakın olabiliriz.

İslamiyette iyilik ve güzellik oldukça önemli yer tutar. Ancak sadece iyilik yapmak, güzel davranışlar sergilemek yeterli değildir. Dini sorumluluklarımızı yerine getirerek örnek bir yaşam sürmemiz gerekir. Böylece cennetin tüm kapıları bizlere açılacaktır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.