Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Kur’an-ı Kerim’in insanları iyiye ve güzele yönlendirmesine ilişkin ayetler

İslamiyetin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim iyilik ve güzelliği bizlere öğütler. Kutsal kitabımızda yer alan bir çok ayet ve surede insanların iyiye, güzele yönelmesi söylenmiştir. Bu yazımızda konu hakkında çeşitli ayetleri inceleyecek ve meallerini yazacağız.

Şüphesiz ki Allah, hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Eğer yapılan iyilik zerre kadar da olsa, onun sevabını kat kat artırır. Ve kendi katından büyük bir mükafat verir.

Bu ayette anlatıldığına göre yaptığımız her iyiliğin Allah tarafından mükafat olarak bizlere geri döneceğidir. Allah en küçük iyiliği görüp bizlere kat kat sevap vermektedir. Allah katında iyilik yapanlar mükafatlandırılır. Bu ayet bizim iyilik yapmamız gerektiğini söylemektedir.

Rabbimizin iyilik yapanların yanında olduğunu ve onlarla beraber olduğunu gösteren bir ayettir. Bu ayete göre iyilik yaparak Allah’a yakın olabiliriz.

İslamiyette iyilik ve güzellik oldukça önemli yer tutar. Ancak sadece iyilik yapmak, güzel davranışlar sergilemek yeterli değildir. Dini sorumluluklarımızı yerine getirerek örnek bir yaşam sürmemiz gerekir. Böylece cennetin tüm kapıları bizlere açılacaktır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.