Kuran’da geçen oruçla ilgili ayet açıklamaları

Kuran-ı Kerimde oruçla ilgili ayetler mevcuttur. İlk olarak ayetin tanımını yapalım .Kur’an-ı kerimde yer alan cümleler ayet adı verilmektedir. Kur’an-ı kerimde 114 sure ve 6666 ayetten meydana gelmiştir. Oruç ise; İslam’ın 5 şartından biri olan yılın belli bir ayında güneşin doğuşundan batışına kadar, Allah’a ibadet amacıyla, hiç bir şey yememek, içmemek, ve orucu bozan diğer şeylerden uzak durmaktır. Kuran-ı Kerim de bu oruçla ilgili birtakım ayetler mevcuttur.Şimdi bunlardan birkaçını açıklayalım.

Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder. İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi için daha iyidir. (Bakara suresi 184.ayet)

Ey iman edenler, oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. (Bakara suresi 183.ayet)

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah’ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara suresi 185.ayet)

Cennetle müjdelenebilecek olanlar; tövbe edenler, ibadet edenler, şükredenler, oruç tutanlar, rüku ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır.(Tevbe suresi 112.ayet)

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.