Küresel ısınma nedenleri

Bu gün araştırma konumuz küresel ısınma nedir küresel ısınma nedenleri nelerdir? İlk olarak küresel ısınmanın ne olduğunu anlatacak olursak. Küresel ısınma başlıcası atmosfere salınan gazların sebep olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen küresel ısınma denir.

İklim Bilimi konusunda çalışan bilim adamları 1800 lü yıllardan bu yana meydana gelen küresel ısınmayı analiz ettiler. Bu bilim adamlarının çoğunluğu insanoğlu faaliyetlerinin ısınmanın büyük miktarlarından sorumlu olduğuna karar verdiler. İnsanoğlu faaliyetleri Yer küre’ nin doğal sera etkisini arttırarak küresel ısınmaya neden olmaktadır.

Sera etkisi, güneş ışığını, gazları , atmosferdeki parçacıkları kapsayan karmaşık bir işlemle Yer küre’ nin yüzeyini ısıtmaktadır.

Sera gazları ne olduğunu anlatacak olursak ısıyı dünyanın atmosferine hapseden gazlara verilen isimdir.En zararlı sera gazı, karbondioksit olarak bilinmektedir.

Küresel ısınmaya katkıda bulunan insanların yapmış olduğu aktiviteler fosil yakıtlar olan kömür, odun, doğal gaz kullanımlarıdır. Fosil yakıtlarının yakılması ile karbondioksit gazı ortaya çıkmaktadır.

En çok yakıt tüketimi otomobillerde, fabrikalarda ve elektrik santrallerinde meydana gelmektedir.Küresel ısınmanın etkilerini azaltmanın basit yollarından biri de otomobil kullanımını azaltmaktır. Egzostan çıkan karbondioksit gazı küresel ısınmayı tetikleyen sebeplerin başında gelmektedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.