Kurgan ne demektir?

BU yazımızda Kurganın ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Kurgan; Eskiden Orta Asya’da ölen Türklerin eşyalarıyla birlikte gömülerek, hiç kimsenin de tahrip etmemesi için üzerine tonlarca toprak yığılmak suretiyle bir tepecik şek­li verilen mezarlara kurgan denir.

Orta Asya’da Ural Dağları’ ndan Yenisey Nehri bölgesine kadar uzayan alanda ve Kırgız steplerinde binlerce Kur­gan bulunmaktadır. Bu civarlarda yaşayan Türkler kutsal saydıkları bu mezarları yıllarca korumuş ve kollamışlardır.

Fakat XVII. yüzyıldan sonra bu­ topraklar Rusların eline geçtiği için buralara yerleşen Rus muhacirler bu kurganlar da gömülü olan hazineleri almak için bu mezarları çok kısa sürede tahrip ederek çıkardıkları çeşitli ma­denleri eritip yok etmişlerdir. Kurganlarda bu­lunan eşya ve kalıntılar sayesinde Orta Asya ta­rihi ve kültürü hakkında bilgilere ulaşılmaktadır.

kkkk

İlk Türk devletlerinde ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanıl­dığından dolayı ölen kişi eşyalarıyla beraber gömülüyordu. Ayrıca mezarlarda mumyalanmış ölülere de sıkça rastlanması öldükten sonra hayatın devam ettiğinin başka bir göstergesidir diyebiliriz. Ayrıca Kurgan’ ların farklı bölgelerinde at cesetlerine de rastlanabilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.