Kütle ve Ağırlık Arasındaki Farklar

Kütle ve ağırlık farklı kavramlardır, birbirine karıştırılmamalıdır. Kütle değişmeyen madde miktarı, ağırlık ise Dünya’nın cisimlere uyguladığı çekim kuvvetinin ölçüsüdür.

Kütle, eşit kollu terazi ile ölçülür ve birimi kilogram ya da gram (g) dır. Ağırlık ise dinamometre ile ölçülür ve birimi Newton’dur.

Eşit kollu terazi ile kütlesi 1 kg ölçülen cisim, dinamometre ile ölçüldüğünde ağırlığı yaklaşık olarak 10 N bulunur. Bu durumda Dünya üzerindeki cismin ağırlığı, kütlesini yaklaşık 10 katıdır.

Bir cismin kütlesi bulunduğu yere göre değişmez ancak ağırlık, yer çekimi kuvvetine göre değişir. Bir cismin ağırlığı, Dünya’nın şekli kutuplardan basık olduğundan kutuplarda en çok, ekvatorda en az ölçülür.

Ay’daki çekim kuvveti, Dünya’dakinin 1/6’i kadardır. Dünya’da ağırlığı 6N ölçülen bir cisim, Ay’da 1 N olarak ölçülür. Dünya ve Ay örneğinde olduğu gibi diğer gök cisimlerinde de cisimlere uygulanan kütle çekim kuvveti farklıdır. Örneğin Dünya’da 1 kilogramlık cisme etki eden kütle çekim kuvveti 9.81 N iken, Jüpiter’de bu değer 23.3 N’dur.

Dünya yüzeyinden uzaklaşıldıkça Dünya’nın cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti azalır. Dünya’dan Ay’a doğru yol alan bir cismin Dünya’nın yörüngesinden çıkana kadar ağırlığı azalır. Belli bir noktadan sonra cisme, Ay’ın çekim kuvveti etki etmeye başlar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.