kuvvet ve hareket nedir?

Bu yazımızda fizikte kuvvet ve hareket nedir bu konuları işleyeceğiz. Hareket ve kuvvet terimlerinin anlamlarını incelemekle konumuza başlayalım. Hareket bir cismin belli bir konumdan durum yada yerinin değişmesi olayı iken kuvvet ise bu olayın gerçekleşmesini sağlayan etkiye denir.

Açıkcası kuvvet ve hareket kavramları birbiri ile doğrudan bağlantıdır. Ancak hareket işleminin olması için kuvvet gerekirken kuvvet işleminin olması için hareket gerekmez. Kuvvetin az olduğu durumlarda cisimlerin konumları yada durumları değişmeyebilir fakat cisme kuvvet uygulanmaktadır.

Kuvvet fizikte vektörel bir büyüklük olup F ile gösterilir. Vektörel kuvvet yönlü bir kuvvet olduğundan dolayı yönlü olarak gösterilmektedir. Vektörel kuvvetle ilgili yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz. Bknz Vektörel kuvvet

Kuvvet ve hareket hayatımızda her zaman yer alan sürekli karşılaştığımız iki fiziksel olaydır. Kuvvet ve hareket kavramlarına örnek vermek gerekirse bir futbolcunun topu arkadaşına atmak için verdiği pas esnasında topa kuvvet uygulanır ve top hareket ederek o kişiye doğru gider.

Bir masayı ileri yada geri itmek için kuvvet uygularız. Bu kuvvetle birlikte masa hareket eder. Ancak burada önemli olan eğer masayı bir arkadaşınızla itecekseniz. Masayı duvara doğru itelim, masayı pencereye çekelim şeklinde yön belirtilmesi gerektiğidir. Hareket kendi alanında çizgisel ve dönme hareketi olarak ikiye ayrılır.

Doğadaki tüm varlıklar hareket türlerine göre üçe ayrılır

Hareket edenler
Bulunduğu yerde hareket edenler
Hareket etmeyenler

Biz canlıların ise hareketleri istemdışı ve isteyerek olmak üzere ikiye ayrılır. Örneğin elimizin yanması sonucu istemdışı olarak elimizi hızla çekeriz. Buna istemdışı hareket denir. Bir yere gitmek için yürümemiz ise isteyerek yapılan hareket örneğidir.

Kuvvet etki bakımından üç grupta incelenebilir. Örneği ilerleyen bir arabayı durdurmak için frene bastığımızda durdurucu kuvvet uygularız. Duran bir arabayı ilerletmek için gaza basarız bu ile hareket ettiren kuvvettir. Bize doğru yuvarlanan topa vurduğumuzda top yön değiştiriyorsa buda yön değiştirici kuvvettir.

Bazen cisimlere birden fazla kuvvet uygulanabilir. Bu durumda cisimler kuvvetlerin bileşkesi yani ortak yönünde hareket eder. Buna bileşke kuvvet denir. Bileşke kuvvete örnek vermek gerekirse bir masayı iki kişinin birinini 30 derecelik açı ile çekmesi diğerinin ise 60 derecelik açı ile çekmesi sonucu masa 45 derecelik açı ile hareket eder. Bilkeşke kuvvet fizikte R ile gösterilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.