Fen Bilimleri-Kuvveti Tanıyalım

VARLIKLARIN HAREKET ÖZELLİKLERİ

İnsan, hayvan ve bitkiler canlı varlıklardır. Bunlar kendiliğinden hareket edebilir. Hareket, canlıların ortak özelliklerinden biridir. Koşmak, yürümek, zıplamak, geri dönebilmek insan ve hayvanların hareketlerindendir. Bitkilerde ise ışığa doğru dönme hareketi gözlemlenir.

Araba, ev, kalem, silgi, oyuncak gibi varlıklar ise cansız varlıklara örnektir. Cansız varlıklar kendiliğinden hareket edemez. Cansız varlıkların hareket edebilmeleri için dışarıdan bir etkinin olması gerekir. Örneğin bir futbol topunun hareket edebilmesi için topa vurmamız gerekir.

Çevremizi gözlemlediğimizde varlıkların farklı şekillerde hareket ettiğini görürüz.

Saatin üzerindeki akrep ve yelkovan dönerek hareket eder. Akrep ve yelkovanın yaptığı hareket dönme hareketidir.

Bebek beşikleri sallanarak hareket eder. Beşiğin yaptığı hareket sallanma hareketidir.

Yaya geçidine doğru yaklaşan bir araç yavaşlar. Bu durum yavaşlama hareketine örnektir.

100 metre koşan atletler, hızlı hareket eder. Atletler, yarışa başladıkları andan itibaren varış çizgisine ulaşana kadar hızlarını artırır. Bu durum hızlanma hareketine güzel bir örnektir.

Tenis oyuncuları, karşılıklı olarak topa vurur ve topun yön değiştirerek hareket etmesini sağlar.

hareket nedir

1.Hareket eden varlıklar hangileridir? Yazınız

Saat, yel değirmeni, salyangoz ve tren hareket ediyor.

2.Hareket etmeyen varlıklar hangileridir? Yazınız

Okul, sınıf hareket etmez.

3.Hareket eden varlıkların hareket özellikleri nelerdir? Yazınız

Saat ve yel değirmeni dönme hareketi yapıyor. Salyangoz ve tren ise hızlanma hareketidir.

B. İçerisinde “hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma, hareket ifadeleri geçen 30-40 kelimelik bir hikaye yazınız. Hikayenize bir başlık koymayı unutmayınız.

HAREKET EDİYORLAR

Çevremizdeki birçok varlığın hareket ettiğini bugün öğrendim. Arabaların ve trenlerin hızlanma hareketi yaptıkları gibi duracakları zamanda yavaşlama hareketi yaptıklarını artık görebiliyorum. Dağların tepesinde dönen rüzgar güllerinin dönme, kardeşimin beşiğinin sallanma hareketi yaptığını artık öğrenmiş olduk.  Çevremde bu kadar çok hareket olduğunu bilmiyordum.

Resim olarak bir araba, rüzgar gülü resmi çiziniz.

ALIŞTIRMA YAPALIM

A.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerden uygun olanıyla tamamlayınız.

1.Duran cisimleri hareket ettirebilmek için onlara belli bir kuvvet uygulamak gerekir.

2.Cisimleri hareket ettiren kuvvet itme ve çekme kuvvetidir.

3.Çivi çakan kişi, çiviye itme kuvveti uygular.

4.Hareket eden bir cismi durdurmak için ters yönde kuvvet uygulanır.

5.Bozularak yolda kalan bir araba çekme kuvveti ile hareket ettirilebilir.

B.

1.(Y)Hareket halindeki bir cismin hızı artırılamaz.

2(D) Hareket halindeki bir cismin yönü değiştirilebilir.

3.(D) Kuvvet uygulandığı cismin şeklini değiştirir.

4.(D) Sandalye kaldırıldığında sandalyeye çekme kuvveti uygulanmış olur.

5)(Y) Ters yönde uygulanan kuvvet, hareket halindeki cismi etkilemez.

C.

Hikaye tamamlama

Hemen annesine seslendi ve bir yara bantı ile elini bantladılar. Zamanla canının acısı geçti ve Elif okuluna gitti.

Olayda geçen hareket türleri

Çekme, itme, hızlanma, dönme hareketleri

3.

Perdeyi açtı: Çekme kuvveti

Banyoya koştu: Hızlanma hareketi

Musluk açma: Dönme hareketi

Dolabın kapı: Çekme ve itme hareketi

4.Çekme, itme hareketleri

5. Dolabın kapağına hızlı bir şekilde itme hareketi uyguladı. Bu hareketi dikkatsiz bir şekilde yaptı. Bu nedenle Elif’in canı yandı. Kuvvet uygularken daha dikkatli olmalısın Elif

Ç.

  1. Cevap 3-4-5
  2.  Cevap 6
  3. Cevap 3-5
  4. Cevap 1
  5. Cevap 2
  6.  Cevap 3

D.

1.İtme çekme

2.Dönme

3.Çekme

4.Sallanma

5.Hızlanma

6.Hareket

DEĞERLENDİRELİM

1.Hareket halindeki bir cismi durdurmaya çalışmanın yol açabileceği tehlikeleri yazınız.

Bir cismi durdurmak için ters yönde itme kuvveti yada aynı yönde çekme kuvveti uygulamak gerekir. Bu durumda kazalar meydana gelebilir. Örneğin bir arabayı durdurmak istersek ezilebiliriz.

2.Hareket eden bir misketi durdurmak için miskete ne tür bir kuvvet uygulamanız gerekir? Yazınız

Misketin hareket yönünün tersine çekme yada misketin önünden itme kuvveti uygulamalıyız.

3.Kuvvet nedir? Kısaca yazınız

Bir cismin başka bir cisme göre yer değiştirmesini sağlayan güç.

ÜNİTEYİ DEĞERLENDİRELİM TESTİ

1.C

2.B

3.B

4.A

5.C

Günlük hayatımızı kolaylaştırmak için çevremizdeki varlıkları, çeşitli kuvvetler uygulayarak harekete ettiririz. Örneğin rüzgardan korunmak için pencereyi kapatırken itme kuvveti uygularız.

Dolabımızı açarken çekme kuvveti uygularız.

Salıncakta arkadaşımızı sallarken itme kuvveti uygularız.

Çocuk arabasını hareket ettirirken itme kuvveti uygularız.

Fen Bilimleri-Maddeyi Tanıyalım Etkinliklerine buradan ulaşabilirsiniz. Maddeyi Tanıyalım

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.