Laiklik nedir

Devletin, vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde inançlara göre ayrım yapmaması ve ayrıca aynı toplumda azınlıkların benimsediği inançlara baskı yapmasını engellemesine Laiklik denir. Laiklik denilince herkesin bildiği tanım ;Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Laiklik akla ve bilime dayanarak din devlet işlerinin birbirinden ayırmaktır.
Laikliğin felsefi anlamı ise;İman ve inancın yerine, aklın egemenliğini kabul edilmesidir.

Atatürk ilkelerinden olan Laiklik ,Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nin hukuk sistemi milli çıkarlar üzerine değil de Müslüman cemaati üzerine olduğu için bu hukuk sistemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne uygun değildi. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk ,bunula ilgili ilk olarak 1 Mart 1924’te halifeliği kaldırdı. Buradaki amaç din ve devlet işlerini ayırmaktı. Daha sonra 17 Şubat 1926 yılında da Türk Medeni Kanunu’nu kabul etti. Bu kanunla , Türk Milleti bir ümmet medeniyetinden, bütün dünya milletlerinin ortak oldukları çağdaş medeniyete geçti. Türk vatandaşları din, mezhep ve cinsiyetleri ne olursa olsun hak ve ödev bakımından eşit oldular. Halkın laikleşmesi için yapılan bu uygulamalar dışında devletinde laikliğe uygun olarak düzenlenmesi gerekiyordu. İşte bu fikirden yola çıkarak 10 Nisan 1928 yılında anayasanın laikleşmesi ilkesini kabul etti.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.