Lale devri döneminde nasıl yenilikler oldu

Bu yazımızda sizlere Lale Devri döneminde meydana gelen yenilikler hakkında bilgi vereceğiz. Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşmasından sonra devam eden savaşlardan olumlu bir sonuç alamayınca devlet yöneticileri barış politikasına yönelmişlerdir. Islahatın ilk dönemi Lale Devri olarak anılmıştır. Lale çiçeği, Şair Nedim dönemin önemli simgeleridir.

Lale Devrinde kültürel değişim ,döneme damgasını vurmuştur. Bu dönemde Avrupa’yı örnek alma çabaları ilk kez görülür. Bu nedenle Avrupa’yı tanıma ve gücünü keşfetme girişimleri başlatılır.Batılılaşmanın başladığının göstergesidir.

Avrupa’ya ilk geçici elçiler yollanır. Bunlardan biri de 28 Çelebi Mehmet elçi olarak Fransa’ya gönderilmiştir. Avrupa’daki yaşam tarzı incelenmiş, bunlardan doğal olarak etkilenme başlamıştır.

Lale Devrinde yapılan yenilikler ise şöyledir;
Avrupa’dan alınan ilk teknik araç olan matbaa alınıştır. Ve bu matbaa da basılan ilk kitap Vankulu Lügatı’ dır.
Park, bahçe, köşk yapımı yaygınlaşır. Avrupa mimarisi örnek alınarak yapılmaya başlamıştır.
Çin, dokuma, kağıt imalathaneleri açılır.
Yeniçerilerden itfaiye örgütü oluşturulmuştur.
Çeviri hareketleri başlatılmış özellikle Doğu klasikleri Türkçe’ ye çevrilmiştir.
İlk kez çiçek aşısı uygulanmıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.