Lale Devri yeniliklerinden dört tanesini yazınız

Lale Devri 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça antlaşması ile başlamış olup 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir. Bu yazımızda Lale Devri yeniliklerinden bahsedeceğiz. Lale devri o dönemde Osmanlı Devletinde zevki sefa zamanı olduğu kabul edilir. Bu dönemde devlette yapılan harcamalar nedeniyle devletin gerileme dönemi meydana gelmiştir.

Lale devri adını ise o dönemde yetiştirilen ve İstanbulu süsleyen dünyaca ünlü Türk Lale’lerinden almıştır. Dönemin hükümdarı III.Ahmet ve sadrazamı ise Damat İbrahim Paşadır. Padişah ve Sadrazam birlikte çalıştıkları içi İstanbulda sanat ve kültür anlamında iyi gelişmeler yaşanmıştır.

Lale Devri döneminde yapılan yeniliklerden bazıları ise şunlardır;

  • Avrupanın birçok şehrine heyetler gönderilerek buraların yaşam tarzları ve kültürleri hakkında bilgi edinilmiştir.
  • Matbaa yurt dışından ülkemize getirilmiştir.
  • Çiçek hastalığına karşı aşı geliştirilmiştir.
  • Türk tarihinde ilk kez itfaiye ocağı kurulmuştur.
  • Kağıt üretim tesisleri ve çini işleme alanları oluşturulmuştur.

Lale devrinin sonu ise İstanbuldaki devlet büyüklerinin zevki sefa içinde yaşarken halkın yoksulluk çekmesi sonucu olmuştur. İranla yapılan savaştan sonra alınan kalelerin para karşılığı geri satıldığı dedikodusu ve sultanın halktan gelen sefer isteğini kadırmacılık ile atlatması sonucu isyan çıkmıştır. Yeniçeri ağalarından biri olan Patrona Halil halkı yanına alarak isyan çıkardı. İsyan sonucu III. Ahmet tahttan indirildi. Sadrazam Damat İbrahim Paşa ise idam edildi. Tahta III.Ahmet yerine I. Murad geçmiştir.

Halkın sefer isteklerini karşılamak için orduyu toplayan ve göstermelik bir törenle sefere çıkıyormuş gibi gösteren III.Ahmet gece karanlığında orduyu yeniden sarayına alınca isyanın fitili ateşlenmiş oldu.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.