Lale Devrinde Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın Avrupa başkentlerine elçi göndermesinin sebepleri yazınız

Lale devri döneminde Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa çeşitli Avrupa başkentlerine elçiler göndermiştir. Peki Sadrazam Damat İbrahim Paşa neden bu elçileri gönderdi gelin birlikte inceleyelim. İlk olarak Lale Devri döneminde yaşanan rahatlık nedeniyle Osmanlı Devleti oldukça geri kalmıştı. Avrupa ülkeleri bizden daha ileride oldukları için gönderilen elçiler oradaki yenilikleri Osmanlı Devletine getirecekti.

Lale Devri kültür ve sanat açısından oldukça ilerlediğimiz yıllar olduğu için sanata meraklı olan dönemin sultanı III.Ahmet yenilikler yapmak istiyordu. Gönderilen elçilerin getirdiği bilgiler ve yenilikler bu isteği karşılayacaktı. Zaten Avrupaya gönderilen elçiler arasında bulunan İbrahim Müteferrika o dönemde matbaayı ülkemize getirmiştir.

Matbaanın gelmesi ile sanat eserlerini yayılması daha da kolaylaştı. Coğrafi ve sosyal alanda gelişmeler gönderilen ve gelen elçilerin verdiği bilgiler doğrultusunda yapılacaktı ki çıkan isyan nedeniyle Damat İbrahim Paşa ve yakınları idam edilirken Sultan III.Ahmet tahttan indirildi.

Sonuç olarak Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın Avrupanın başkentlerine elçiler göndermesinin temel nedeni oradaki yenilikleri Osmanlı Devletine getirmeleridir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.