Lozan Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

Lozan antlaşmasının maddeleri ve açıklamaları, lozan antlaşmasının maddeleri ve önemi konusunda sizlere bilgi vereceğiz.
Lozan antlaşmasının maddeleri;
– Suriye sınırı 20 Ekim 1921 Ankara antlaşmasında belirlendiği gibi aynen kalacak.
– Irak sınırın durumu ileride İngiltere ve Türkiye arasında tekrar görüşülecek.
– Yunanistan sınırı Mudanya antlaşmasında kabul edildiği gibi kalacak fakat Yunanistan, savaş tazminatı olarak Türkiye’ye Karaağaç’ı verecek.
– Sovyet sınırı, Gümrü, Moskova ve Kars antlaşmalarında yer aldığı gibi kalacak.
– Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacak.
– Bozcada, Gökçeada Türkiye’ye bırakılırken Oniki adalar İtalyanlar’a, diğer adalar ise Yunanistan’a verilecek.
– Türk devleti bünyesindeki yabancı okullar varlıklarını Türk devletinin kanunlarına bağlı olmak şartıyla devam ettirebilecekler.
– Fener Rum Patrikhaneleri yabancı kiliselerle irtibat kurmamak şartıyla Türkiye’de kalmaya devam edebilecek.
– Azınlık hakları kaldırılacak ve tüm azınlıklar Türk vatandaşı olarak yaşamaya devam edecek.
– İstanbul’daki Rumlar haricindeki diğer Rumlar Yunanistan’a gönderilecek. Batı Trakya haricindeki Türkler ise Türkiye’ye geri yollanacak.
Lozan antlaşmasının önemi;
– Yeni Türk devletinin varlığı ve Misak-ı milli kararları tüm dünya tarafından kabul gördü.
– Askeri zaferler beraberinde siyasi zaferleri getirdi.
– Türkiye’den savaş tazminatı alınmadı.
– Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı.
– I. Dünya Savaşı Türkiye tarafından tamamen bitti.
– Azınlıklar Türk vatandaşı olarak sayıldı ve böylece iç işlere karışılması önlendi.
– Bu antlaşmayı I. TBMM imzaladı ve II. TBMM onayladı ve böylece uygulamaya kondu.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.