madde cisim malzeme eşya alet araç gereç katı sıvı gaz kütle hacim ile ilgili neler öğrenmek isteriz

Bu yazımızda madde, cisim, malzeme, eşya, alet, araç, gereç, katı, sıvı, gaz, kütle, hacim ile ilgili herşeyi öğrenebilirsiniz.

MADDE :
Boşlukta yer kaplayan ağırlığı olan her şey maddedir. Maddenin de şekil almış haline cisim diyoruz. Örnek verecek olursak cam, şişe, bakır vs. maddelerin de kütlesi hacmi vardır ve fiziksel hali vardır :
1- Katı hali: maddenin belirli bir şekli ve hacmi vardır. Örneğin ; masa buz tahta vs
2-Sıvı Hali: maddenin belirli bir hacmi olup belirli bir şekli yoktur. Örn; su benzin vs.
3-Gaz Hali:belirli bir şekli yoktur ancak gazların hacimleri basınç ve sıcaklığa bağlı olarak değişir Örn; Hava Oksijen vs.
Maddenin Ortak Özellikleri:
Kütle : Madde miktarı ile büyüklüktür .Birimi Kg dır Kg ın binde biri olan gram (g) da kullanılır.
Hacim :Bir maddenin atmosferde kapladığı yerdir. Hacmin Birimi metre küp (m3) olarak kullanırız deneylerde (L)
Maddenin ayırt edici özellikleri:

Özkütle: maddenin kütlesine ve hacmine bağlıdır
Erime Noktası:Bir maddenin katı haleden sıvı hale geçmesidir.Sıvılar için ayırt edicidir.
Donma Noktası:Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir.
Kaynama Noktası: Bir maddenin sıvı halden gaz haline geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir.
Yoğunlaşma Noktası:Bir maddenin gaz halinden sıvı hale geçmesidir.Gazlar için ayırt edicidir.
Süblinleşme: Bir maddenin katı halden gaz haline geçmesidir.Katılar için ayırt edici özelliktir.
CİSİM
Maddenin şekil almış haline cisimdir başka bir ifadeyleUzunluğu, genişliği, derinliği olan ve bu nedenlerle evrende yer kaplayan şeye cisim denir. Madde ve cisim arasındaki farklılığı şöyledir. Cam , gümüş ve bakır gibi varlıklar maddedirler. Bu maddelerden yapılmış olan cam sürahi , gümüş bilezik ve bakır vazo ise cisimdirCismin oluşmasında proton, nötron ve elektron tanecikleri temel birimler olup bunların her birinin belli bir kütlesiyle elektrik yükleri bulunmaktadır. Bu üç taneciğin belli oranlarda birleşmeleriyle elementler meydana gelir.
Cisim, duyularla algılanır.dış görünüşlerine, sertliklerine, iletkenliklerine, yoğunluk, uçuculuk veya ışığı geçirmelerine vb. göre çeşitli sınıflara ayırmak da mümkündür. Ancak cismin katı,.sıvı, gaz halinde bulunması uygun şartların oluşmasıyla ilgilidir.
Alet ve Malzemeler
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne alettir. Başka bir deyişleMaddeleri şekillendirmek, bir el işini yada onarımı gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış cisimlere alet denir.örnek ;Pense, tornavida, çekiç, tığ, oklava, kepçe vs.
Bir yada birkaç tanesini bir araya getirdiğimiz ve bir tüketim maddesine dönüştürdüğümüz maddeler malzemeleri oluştururörnek; kereste, çivi, tutkal gibi maddeler masayı oluşturur; çimento, kum, su gibi maddeler betonu oluşturur vs.
ARAÇ ve GEREÇ
Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne. Ve bu nesneler arası bağlantıyı sağlayan köprü bir nevi taşıttır.
Bir şey yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme materyal gereçtir

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.