Maddenin halleri ve özellikleri

Maddelerin hallerini inceleyecek olursak doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunurlar. Maddenin halleri ve özellikleri konusunu detaylı bir şekilde inceleyelim. Doğada bulunan tüm maddeler üç halden biri şeklinde bulunurlar. Görmüş olduğumuz tüm maddeler sıvı, katı yada gaz halindedir.

Bu maddeler ısı alış verişi gibi durumlarla hal değişimine uğrayabilirler. Maddenin hal değişimi o maddenin bulunduğu formdan başka bir forma geçmesi olayıdır. Örneğin suyun kaynarak su buharı yani gaz haline geçmesi olayıdır.
maddenin halleri
Maddenin hal değişimleri şunlardır;

Erime
Donma
Kaynama
Buharlaşma
Yoğunlaşma

hal değişimi

Maddenin bulundukları halleri inceleyelim.

Katı madde

Bu maddeler sert bir yapıda olup belli şekillere sahiptirler. Sıkıştırılamazlar ancak genleşebilirler. Bulundukları ortamda sabit hacim kaplarlar çünkü katı maddelerin hacmi sabittir. Tanecikleri arasında kuvvetli bir çekim vardır. Katı maddelere örnek verecek olursak şişe, masa, tahta

Sıvı madde

Sıvılar akışkan bir yapıda olup sabit şekilleri yoktur fakat hacimleri sabittir. Sıvıları koyduğumuz kabın şeklini alırlar. Örneğin kola şişesine koysanız onun şeklini, cam kavanoza koysanız onun şeklini alırlar. Sıvılar sıkıştırılamazlar fakat genleşebilirler. Sıvılarda tanecikler arası boşluklar bir hayli fazladır.

Gaz madde

Gazlar uçucu maddeler olup hacimleri ve şekilleri sabit değildir. Bulundukları ortamın hacmini ve şeklini alırlar. Gazlarda moleküller arası çekim kuvveti çok azdır. Gazlar genleşip, sıkıştırılabilirler. Gazlara örnek verecek olursak hava, duman, sis

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.