Maddenin Halleri

Dünyamızda madde üç halde bulunmaktadır. Maddenin üç halini de çevremizde rahatlıkla görebilmekteyiz. Doğada bulunan maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur.

Doğada madde katı, sıvı ve gaz halinde bulunur. Bir madde doğada üç halde de bulunabilir. Örneğin su

Maddenin katı hali

Çevremizde gördüğümüz hemen hemen herşey katı haldedir. Örneğin sıramız, kalemimiz, defterimiz, ağaçlar, taşlar gibi gözle görülen, elle tutulabilen hacmi sabit olan herşey katı haldedir. Maddenin katı halinin en önemli iki özelliği ise şunlardır;

  • Katı maddelerin sabit bir şekilleri vardır.
  • Bir kuvvet uygulanmadığı sürece şekilleri asla değişmez.

Katı maddeler doğamızda en çok bulunan maddelerdir. Resimlerde gördüğünüz elma, kitap gibi maddelerin her biri katı haldedir.
Ayrıca bu maddelerin sabit bir şekilleri vardır. Kuvvet uygulanmadıkça asla şekilleri değişmez.

Maddenin Sıvı Hali

Doğamızda bulunan birçok madde sıvı haldedir. Bunlardan en bilindikleri sudur. Dünyamızın 3/4’ü sularla kaplıdır. Sıvı maddelere çay, süt, gazoz, ayran gibi örnekler verilebilir. Sıvı maddelerin bir takım özellikleri vardır.

  • Madde sıvı haldeyken sabit bir şekli yoktur.
  • Sıvı maddeler konuldukları kabın şeklini alırlar.
  • Sıvılar sıkıştırılamazlar.

Resimlerde gördüğünüz sıvı maddelerin sabit bir şekli yoktur. Konuldukları kabın şeklini almışlardır.
Su, kola, gazoz, ayran gibi maddeler sıvı maddelere verilebilecek örneklerdendir.

Maddenin Gaz Hali

Dünyamız çevresi gazlarla kaplıdır. Atmosferde yer alan gazlar gözle görülemese bile heryeri kaplarlar. Hava, buhar, oksijen, duman ve doğal gaz verilebilecek en bilindik örneklerdir. Gaz maddeleri genellikle göremeyiz ve elimizle tutamayız. Ancak bazı gazlar renkli olabilirler ve görülürler. Gazların iki önemli özelliği vardır. Bunlar;

  • Gazların sabit bir şekli yoktur. Bulundukları ortamın şeklini alırlar.
  • Gaz maddelerin en önemli özelliği ise kolayca yayılabilmeleridir.

Sınıf içinde bir arkadaşımız parfüm sıktığında bu koku tamamen sınıfa yayılır. Bu gazların hızlı ve kolay bir şekilde yayıldıklarının örneğidir.

Maddenin gaz haline örnek olarak hava, oksijen, doğal gaz verilebilir.
Gazlar bulundukları ortamın şeklini alırlar ve ortama kolayca yayılırlar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.