Maddenin özellikleri ve yapısı

Atom nedir?

Maddenin en küçük yapısı ve taşına atom denir. Gördüğümüz ve görmediğimiz her madde atomlardan oluşur. Atomların içerisinde bölünebilen tanecikler vardır. Yine de maddenin temel yapı birimi atomdur.

Molekül, iyon, element ve bileşik kavramları hakkında neler biliyorsunuz?

Molekül: Cisimlerin kendine has özelliklerini kaybetmeden bölünebileceği, ayrılabileceği en küçük yapı birimidir.
İyon: Elektron kazanmış veya elektron kaybetmiş atom yada atomlardan oluşmuş, elektrik yükü bulunan parçacıklara iyon denir.
Element: Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılması mümkün olmayan yada birleşim yöntemiyle elde edilemeyen maddeye element denir.
Bileşik:Birden fazla elementin atomlarının bir araya gelerek oluşturdukları yapıya denir.

Element ve bileşikler kısaca nasıl gösterilir?

Elementler dünya çapında kabul edilen uluslararası semboller ile gösterilir. Gösteriminde harfler kullanılır ve iki harften oluşanlarda dahil ilk harf mutlaka büyük yazılır. Örneğin çinko Zn ile gösterilir.

Bileşikler ise aynı elementler gibi harflerle oluşturulan formüllerle gösterilir. Örneğin su H2O şeklinde yazılır.

Kimyasal bağ çeşitleri nelerdir?

İyonik Bağ
Kovalent Bağ (Polar ve Apolar Kovalent bağ olarak ikiye ayrılır)
Metalik Bağ
Van der Waals bağı
Hidrojen Bağı

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.