Marmara bölgesinde ekonomik faaliyetler ile bölgemizin coğrafi özellikleri arasındaki ilişki nedir

Marmara bölgesi ülkemizin ekonomik faaliyetler bakımından en gelişmiş ülkesidir. Bunun nedeni bölgenin coğrafi koşulları nedeniyle sağladığı kolaylıklardır. Örnek vermek gerekirse bölge geniş düzlüklerden oluşurken ayrıca ulaşım çok kolaydır. Deniz, hava ve kara yolları ile bölgede ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Ülkemizin yurt dışına açılan bir penceresi olan Marmara bölgesi ticaret açısından oldukça gelişmiştir. Bunun temel nedeni ise sanayi kuruluşları ve merkezlerinin bölgede yer almasıdır. Bursa, Kocaeli, Gebze ve İstanbul’da birçok önemli sanayi kuruluşu yer alır.

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbulda ise her kuruluşun bir temsilcisi bulunmaktadır. Bunun nedeni pazarlama faaliyetlerinin bu bölgeden yapılmasıdır. Marmara bölgesinde üretilen ürünler ulaşım kolaylığı nedeniyle yurdun dört bir yanına hatta ülke dışına satılabilmektedir. Bölgede ulaşımın kolay olmasının nedeni ise coğrafi koşullardan ibarettir.

Bölgede geniş düzlükler ve ovalar bulunur. Buralarda yapılan geniş ve düz yollar ulaşımın kolay olmasını sağlamıştır. Ayrıca hava limanları ve bölgenin denize kıyısı olması özellikle dış ticaretin gelişmesine katkı sağlamıştır. Doğal limanlar sayesinde yük gemileri ile dünyanın diğer uçlarına kadar ürün gönderilmektedir.

Sanayi kuruluşlarının genel olarak Marmara bölgesinde kurulmasının temel nedeni ise alt yapı sistemlerinin rahat yapılması, düz araziler üzerine kurulan fabrikaların ürün sevkiyatını ve iş yerine olan ulaşımı kolaylaştırması en büyük etkendir.

marmara bölgesi

Marmara bölgesinde ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olmasının temel nedeni sahip olduğu coğrafi koşullardır.

Marmara bölgesindeki önemli ekonomik etkenlerden biri de tarımsal faaliyetlerdir. Bölgenin geniş düzlüklerindeki verimli topraklar tarıma oldukça elverişlidir. Bölge coğrafi koşulları gereği sulak arazilere sahiptir. Ayrıca iklimsel olarak tarıma el verişli bir iklimi vardır. Bu nedenle bölgede elde edilen tarımsal ürünlerin yelpazesi oldukça geniştir.

Coğrafi koşulların ticarete etkisini en fazla hisseden bölgemiz ise doğu anadolu bölgemizdir. Bu bölgede engebeli araziler ve yükseltiler sanayileşmenin önüne geçtiği kadar tarımsal faaliyetlerin yapılmasını da engellemektedir.

Ticaret ve sanayinin oluşumundan en etkili unsur coğrafi koşullardır. Çünkü sanayi kuruluşları ham madde temini, üretilen ürünlerin pazarlanması ve sevkiyat gibi konularda ulaşımı kullanırlar. Bu nedenle coğrafi koşulların ulaşıma en olanaklı olduğu alanlarda sanayi kuruluşları genellikle görülür. Ticari faaliyetlerde bunun gibi coğrafi koşullardan etkilenir.

Deniz, hava ve kara yolu ile ulaşımda en kolay bölgelerimiz Marmara ve Ege bölgesidir. Ticaretin yoğun yapıldığı Avrupa ve Ortadoğuya en yakın olan bu bölgeler tüm ulaşım imkanlarına sahiptir. Bu nedenle yoğun olarak sanayi kuruluşlarına, ticari faaliyetlere Marmara Bölgesinde rastlanır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.