Marmara bölgesindeki hayvancılık faaliyetleri

Bu günkü konumuz olan Marmara bölgesinde yapılan hayvancılık faaliyetlerini inceleyelim. Marmara bölgesinde hayvancılık büyük ölçüde ahır hayvancılığı şeklindedir.

Ahır hayvancılığının gelişmesi için, tüketici nüfusun fazlalığı ve pazarlama sorununun çözülmüş olması gösterilebilir. Aynı zamanda bölgedeki yer şekillerinin ve iklim şartlarının elverişliliği de önemli oranda etkilidir.

Marmara bölgesindeki makineli tarımın yaygın olması mera ve otlakların daralmasına sebep olmaktadır. Otlak alanlar az olsa bile hayvancılıktan elde edilen verim oldukça yüksektir. Bölgede küçükbaş hayvancılık, büyük ­baş hayvancılığa göre önemini git gide yitirmeye başlamıştır. Kümes hayvancılığı ise nüfus artışıyla birlikte artış göstermektedir.

Marmara bölgesindeki ahır hayvancılığının yanında mera hayvancılığı da oldukça yaygın şekilde yapılmaktadır. Yıldız Dağları çevresi ile Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale civarlarında mera hayvancılığı yapılmaktadır.

İstanbul ve çevresinde Bursa , Gemlik, Bilecik çevresinde ipek böcekçiliği yapılmaktadır. Ayrıca özellikle boğazlarda balıkçılık yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Balıklar mevsime göre sıcak denizlerden soğuk denizlere, soğuk denizlerden sıcak denizlere göç etmektedirler. Bu göçlerin yapıldığı boğazlar balıkçılığa oldukça elverişli alanları oluşturmaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.