Marmara iklim özellikleri

Marmara Bölgesi’nde iklim çeşitliliği fazladır. Bölge yurdumuzda etkili olan iklimlerin geçiş alanıdır. Bu nedenle Akdeniz ,Karadeniz ve karasal iklim özellikleri görülür. Ancak her üç iklimde değişikliğe uğramıştır. Güney Marmara Bölümü’nde görülen Akdeniz iklimi, yaz kuraklığının daha kısa ve daha hafif, kışların biraz daha soğuk olması ile Akdeniz ikliminden ayrılır.

Bölgenin Karadeniz kıyılarında Karadeniz iklimi etkileri görülür. Buna karşılık Trakya’nın iç kesimlerinde yağışlar azalır ve iklim karasallaşır. Bölgenin bütün yörelerinde en yağışlı mevsim kış, en kurak mevsim yazdır. Çevresi orta yükseklikteki dağlarla çevrili olan Ergene Bölümü Marmara Bölgesi’nin en az yağış alan ve en kurak kesimi olan bölümdür.

İklim özellikleri bölgenin bitki örtüsüne yansır. İklim çeşitliliğinin fazla olması bitki örtüsü ve tarımsal ürün çeşidini artırmıştır. Güney Marmara’ da maki, Trakya’nın iç kesimlerinde bozkır, Karadeniz kıyılarında ormanlar bulunur. Bölge Türkiye orman varlığı bakımından oldukça iyi seviyededir. İklimdeki çeşitlilik buğday, arpa, pamuk, fındık, zeytin gibi yetişme koşulları birbirinden farklı tarım ürünlerinin bir arada yetişmesini sağlamıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.