Mehmet Akif Ersoyun çocukluğu nasıl geçti?

Bu yazımızda İstiklal Marşımızın yazarı olan Mehmet Akif Ersoyun çocukluğunun nasıl geçtiğini ve hayat hikayesini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında istanbul’unSarıgüzel semtinde Sarı Nasuh mahallesinde doğdu. Annesinin adı Emine Şerife Hanımdır. Babasınının adı Hoca Tahir Efendidir. Mehmet Akif Ersoyun babası okur-yazarlığı olan tarikat sahibi bir adamdı.Şeyh Feyzullah Efendiden dersalıyordu.Tahir Efendi oğlunun ismine Ebcet hesabı ile doğum yılını içine alan Ragıf adını koydu bu isim ekmek anlamına geliyordu .Osmanlı dilinde böyle bir isim olmadığı için babasının kendine taktığı isim unutularak Akif’e çevrildi .

M.Akif haşarı. Aktif yerinde duramayan bir çocuktur. Okuldan eve gelir gemez sokağa fırlayan haylaz kabına sığmayan bir çocuktur.

mehme akif ersoy

Mehmet Akif Ersoyun hayatı ve çocukluğu hakkında bir yazı


Akif dört yaşına giridiğinde ailenin durumu nedeniye mahalle mektebine başladı.Mahalle mektebini bitirdikten sonra Fatih’te Emir-i Buharideki mektebe başladı.Ortaokul’u Fatih Merkez Rüştiyesinde devam etti.bu okulda Kadri Efendi Türkçe hocasını çok severdi üzerinde bayağı etkili olmuştur.Diyebiliriz ki Akif ‘in istiklal Marşına dair adımlarını attığı ortaokul basamaklarında başlamıştır.

M.Akif üzerinde babasınında üzerinde etkili olduğu azımsanmayak kadar fazladır. Babası ona bilmediği lügatları öğretirdi Dini konular hakında bilgi verirdi Rüştiyeye devam etiği zamanlarda Fatih Cami de Selanikli Esat Hoca ‘dan acemce dersi kuran dersi alıyordu.

Rüştiye bittikten sonraM.Akif Mülkiye ‘ninidadi kısmına yazılmıştı.3 yıl burda okuyarak Mülkiye’nin yüksek kısmına başlamıştır.

M.Akif babası öldükten sonra gündüz öğrenimine devam edemedi.Alt üst olan M. Akif Talih gülüyor ve Halkalı ‘daki Sivil Baytar (Veteriner ) mektebine yatılı olarak kaydoldu. Öğrenimine burada devam eden M.Akif başarılı bir öğrenciydi. Ayrıca Baytar İbrahim’den Fransızca dersleri almataydı. Onun bu iyliğini unutmayan M.Akif “ Benim sebebim hayatım odur diye sözleriyle dile getirmiştir hocasını Ailesinin durumu nedeniyle okunu biran önce okulunu bitirip ailesine destek olmak istiyordu.Tez imtihanlarına giren M. Akif bu imtihanda 17 kişi arasında 3.Olmuştur.

Baytar mektebini birincilikle bitiren M.Akif Orman ve Ma’adin ve Ziraat Nezare Baytar Müfettiş Muavini olarak tayin edildi. 1895 yılında ilk eseri olan 7 beyitlik gazali ‘Kurana Hitap Servet-i Fünun Gazetesi’nde yayınlandı.4 yıl boyunca Rumeli Anadolu ve Arabistan’da görev yaptı bu seyahatler düşünce ve yazın hayatını çok etkilemiştir.Tophane-i Amire veznedarı Emin Beyin kızı ismet hanımla evlenmiştir.İsmet Hanımdan 2 kızı ile 4 oğlu dünyaya gelmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.