Mehmet Ali Kağıtçı kısa hayat hikayesi ve türk sanayisine katkıları

Mehmet Ali Kağıtçı türk sanayisine önemli katkılar sunan ve sanayinin gelişmesine yardımcı olan bir isimdir. Mehmet Ali Kağıtçı’nın kısa hayat hikayesi ve sanayimize katkılarıyla ilgili düşüncelerimiz hakkında bilgi.

Mehmet Ali Kağıtçı kısa hayat hikayesi

1899 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mehmet Ali Kağıtçı ilk öğretimini Heybeliada Necmü’l-İrfan Okulunu bitirerek tamamladı. Daha sonra lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesinde okudu. Darülfünun-ı Osmani Fünun Medresesinde bölüm olarak kimya okuyan Mehmet Ali Kağıtçı Sanayi Kimya Enstitüsü’nde öğretim görevlisi ve Heybeli­ada Bahriye Mektebi’nde kimya öğretmeni olarak çalıştı. Avrupada kağıt sanayisinde çalışmalar ve araştırmalar yaparak kendini geliştirdi. Fransız Kâğıt Mühendisliği Okulunda eğitim görerek kağıt mühendisi oldu ve 1927 yılında Türkiye’ye döndü.

Ülkemizde yoğun bir çalışma ile kağıt sanayisinin kurulması adına ilk adımların atılmasını sağladı.Sonuç olarak ilk kurulan fabrikada müdür, kimyager ve kağıt mühendisi olarak görev yaptı.Sonraki yıllarda ise kağıt fabrikalarının çoğaltılması yönünde adımlar attı. Kendisinden sonraki kuşaklara bilgilerini aktarmak için İTÜ’de öğretim görevlisi olarak çalıştı. Selüloz ve kağıtçılık üzerine birçok bilimsel araştırma yaparak ülke içinde ve dışında çeşitli ödüllere layık görüldü.

1 Ekim 1982 tarihinde İstanbulda vefat etti.

Sanayiye katkıları

Mehmet Ali Kağıtçı almış olduğu eğitimler sonucunda ülkemize dönerek kağıt üzerine fabrikalar kurulmasını sağladı. Bu fabrikalarda yönetici, kimyager ve mühendis olarak görev yaparak başarılı bir şekilde üretim gerçekleştirdi. Kendisi sonraki yıllarda selüloz ve kağıtçılığı geliştirmek adına yeni fabrikalar kurulmasını sağlayarak sanayimize katkıda bulundu. Ayrıca üniversitede kimyager olarak eğitim vererek nitelikli bireylerin yetişmesini, sanayimizin ihtiyacı olan elemanların bulunmasını sağladı.

mehmet ali kağıtçı

Ülkemizde kağıt sanayisinin kurulmasında başrol oynayan Mehmet Ali Kağıtçı

Mehmet Ali Kağıtçının türk sanayisine katkılarıyla ilgili düşünceleriniz

Kendini geliştiren bir bilim insanı olarak ülkemizde Türk sanayisinin gelişmesi adına önemli çalışmalar yapmıştır. Kağıt fabrikalarının kurulmasında ve işletilmesinde bizzat ilgilenmiş ve ülkemizde kağıt üretimini sağlamış. Ayrıca gençlere bu mesleği öğretmiş ve ülkemizin önünü açmıştır.

Zihni Derin kısa hayat hikayesi

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.