Mektup nedir ve çeşitleri nelerdir

Birbirinden ayrı yerlerde bulunan kişi,kişilere veya kurumlar arasında özel veya resmî haberleşmeyi sağlamak için yazılan yazı türüne mektup denir. Günümüzde iletişim aracı olarak çok kullanılmasa da internet, telefon gibi haberleşme araçları olmadan evvel tek haberleşme kaynağı mektuptu. İnsanlar mektup yoluyla eş, dost ,akrabalarıyla hasret giderebildikleri gibi. Ülkeler arası devlet sorunları da bu yolla görüşülürdü.Mektupların sanat değeri taşıyanlarına edebi mektup adı verilir. Dilekçe ve resmi kurumları yazılan kısa öz olarak arz talep belirtmek için yazılan mektuplara da resmi mektup denir.

Mektubun birçok çeşidi vardır. Bunları 2 başlık altında toplayabiliriz.

İş Mektupları: İş amacıyla yazılan mektuplara verilen addır. İş mektuplarında dikkat edilmesi gereken özellikler şöyledir; gereksiz sözcük kullanımından kaçınılmalı, istek açıkça belirtilmeli, anlaşılmaz sözlerden uzak durulmalı kağıt düzenine dikkat ederek yazılmalı, çizgisiz kağıt kullanılmalı, baştan mutlaka boşluk bırakılmalı ve ayrıca kağıdın sağ ve sol tarafında da boşluk bırakılması gerekir. Son olarak ise sonuç nezaket sözcükleri içeren cümleyle tamamlanmalıdır.

Özel Mektuplar: Anne baba, eş dost akrabaya yazılan mektuplara denir. Özel mektuplar yazılan kişinin yakınlık derecesine göre samimi saygılı, sade ve yapmacıktan uzak olmalıdır. Özel mektupların içinde davet mektupları, teşekkür mektupları, özür dilek, istek mektupları ayrıca telgrafta bu grupta yer alır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.