Meleklere inanmak davranışlarımızın güzelleşmesine nasıl katkıda bulunur ?

Meleklere inanmak Allah’a inanmak manasına gelir. Çünkü onlarıda rabbimiz yaratmış olup onun emir ve yasaklarını bizlere iletmekle görevlidirler. Meleklere inanarak davranışlarımızın güzel olmasına katkıda bulunabiliriz. Çünkü onlar bizlere Allah’ın emir ve yasaklarını iletirler.

Rabbimiz bize güzel ahlakı ve iyi davranışları peygamberlerimizin hayatını öğrenerek edinebileceğimizi söylemiştir. Onlar en güzel ahlaka sahip olup güzel davranışların en iyi örnekleridir. Meleklerde bizlere onların hayatlarını anlatırlar onların güzel davranışlarını önerirler.

Dört büyük meleğe inanmak zaten dinimizin gereklerindendir. O melekler Azrail, Cebrail, Mikail ve İsrafil’dir. Azrail meleğine inanarak her canlının ölümü tadacağına inanırız, Cebrail meleğine inanarak Allah’ın vahiylerini getirdiğine inanırız, İsrafil meleğine inanarak kıyamet gününde onun çalacağı Sur ile kıyamet kopacağına inanırız, Mikail meleğine inanarak ise doğa olaylarının bir düzende eşsiz bir yaratıcı ile yaratıldığına inanırız.

Allah’a inanmak güzel ahlaka sahip olmayı gerektirir.

Konu açılmışken Peygamberimiz ile Cebrail (a.s) arasında geçen bir konuşmayı aşağıda verelim.

“Ey Cebrâil! Mîkâil’in güldüğünü hiç görmedim, bunun sebebi nedir?” diye sorduğunda, Cebrâil;

“Cehennem ateşinin tutuşturulduğu günden bugüne dek Mîkâil gülmemiştir” diye cevap verdi. (Muînüddîn Hirevî)

Diğer bir yazımız

Omuzlarımızda bulunan melekler bizim yapmış olduğumuz iyilikleri ve kötülükleri not ederler. Yaptığımız herşeyin ahirette karşımıza çıkacağını biliriz. Bu nedenle davranışlarımıza özen gösterip hayatımızı güzellik içinde yaşayama dikkat ederiz.

Çünkü biliriz ki bu melekler herşeyi görürler. Meleklere inanarak iyi bir yaşam sürebiliriz. Bu meleklerin isimleride Kiramen Katibin melekleridir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.