Menemen kubilay olayı

Bu yazımızda sizlere Menemen’de yaşanan Asteğmen Kubilay’ın şehit edilmesini anlatan yazımızı paylaşacağız.
Halkın, Serbest Cumhuriyet Fırkasına olan ilgisini bir işaret olarak değerlendiren Derviş Mehmet adındaki isyancı bir grup insanla İzmir’in enemen ilçesinde gerici nitelikli bir isyan çıkarmıştır. Bu ayaklanmayı bastırmaya çalışan asteğmen Kubilay’ı şehit etmişlerdir. Olaya el koyan ordu suçluları cezalandırmıştır.

untitled

Şeyh Sait isyanı ve Menemen olayı devrimlere karşı olmaları bakımından ortak özelliklere sahiptir. Menemen olayının gerçekleşmesi Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılış gerekçesini haklı kılar niteliktedir. Buradan çıkan sonuç ise ülkenin çok partili yaşama hazır olmamasını ortaya koymuştur.

Menemen olayından sonra çok partili siyasal sisteme geçiş denemelerine son verilmiştir. Bunun nedenleri ise şöyledir;
-Siyasal ve toplumsal istikrarın halen hassas dengelere bağlı olması
-Devrim karşıtlığının siyasal partiler aracılığıyla yayılabileceği endişesi
-Halkta demokrasi kültürünün yeterince gelişmemiş olması
-Devrimlerin yeterince kökleşmemesi gibi nedenler söylenebilir.

1946 yılında kurulan Demokrat Parti’nin 1950 yılında seçimlerini kazanmasıyla tek parti ile yönetilen Türkiye
Cumhuriyeti bu sayede çok partili siyasal sisteme geçmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.