Mesnevi nedir özellikleri nelerdir?

İlk olarak mesnevinin tanımını yapacak olursak. Her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklı ve aruz vezninin kısa kalıplarıyla yazılan divan şiirinin en uzun nazım biçimine mesnevi adı verilir.Aslında Mesnevi İran edebiyatının bir ürünüdür fakat Türk edebiyatına ait mesneviler de en az İran edebiyatında ki Mesneviler kadar güzel ve başarılıdır.

Mesnevilerde bulunan bölümleri sayacak olursak; Dibâce, Tevhid, Münacaat, Naat, Miraciye, Medh-i Çihar-yâr-i Güzîn, Medhiye, Sebeb-i Telif, Âğâz-ı Dâstan, Hatime olarak sıralayabiliriz. Bunlar mesnevilerde bulunması gereken bölümlerdir.

Mesnevilerin özelliklerini sayacak olursak;
– Her beyiti kendi içinde uyaklıdır.
– Aşk, tasavvuf, savaş, kahramanlık, savaş gibi çeşitli konular işlenmektedir.
– Divan şiirinde olay ağırlıklı konuların işlendiği bir türdür. Hikaye ve romanın Divan edebiyatındaki karşılığı da denilebilir.
– Divan şiirinin en uzun nazım biçimidir.
– Aruzun kısa kalıplarıyla yazılırlar.
– Beyitler arasında anlam bütünlüğü bulunmaktadır.

Divan şiirinde anlam ve kavramlar bir beyitte tamamlandığı için şair, her beyite iki uyak bulmak zorunda olduğundan, dolayı mesnevi en kolay nazım biçimi olarak kabul edilir. Bu sebeple mesnevi kısa olan konularda pek kullanılmamıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.