Mevlananın eserleri nelerdir?

Mevlana 30 Eylül 1207 yılında doğmuş ve 1273 yılları arasında Anadolu da yaşamış ve Konya da ölmüş Tasavvufta meslevi yolunun öncüsü olan şair ve düşünce adamıdır. Yaşadığı yılların arkasında bir çok önemli eser bırakmıştır. BUnları şu şekilde sıralayabiliriz.

1- Mesnevi: Klasik doğu edebiyatında yer alan bir şiir tarzıdır. Mesnevi olarak yazılan şiirlerde her beyitin iki mısrası kendi arasında kafiyelidir.Mevlana Mesnevi’yi Çelebi Hüsameddin’in istemesinden dolayı yazmıştır. Mesnevinin dili farsça olarak bilinmektedir. 1278 yılında yapılmış olan en eski meslevi halen mevlana müzesinde saklanmaktadır. Bu nüshadaki beyit sayısı 25618 dir.

2- Divan-ı Kebir: Divan şairlerinin şiirlerini bir araya topladıkları deftere verilen isimdir. Divan-ı Kebir büyük defter anlamına gelmektedir.

3- Mektubat: Mevlana nın Selçuklu hükümdarlarına ve dönemin ileri gelenleri için yazdığı nasihat, dini ve ilmi konulara açıklık getirmesi için yazmış olduğu 147 adet mektuptur.

mvlna

4- Fihi ma fih : Onun içindeki içindedir anlamına gelen bu söz oğlu Sultan Veled tarafından mevlananın katılmış olduğu sohbetlerden alınmış 61 bölümden oluşan bir eserdir.

5- MECALİS-İ SEBA’A: Mevlana’nın yedi meclisinin yedi vaazının not edilmesiyle oluşturularak meydana gelmiştir. Bu yedi mecliste 41 adet hadisin adı geçmektedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.