Mevlananın hayatı

Mevlana 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinde, Belh şehrinde doğmuştur. Asıl adı Muhammed; Mevlana ve Rumi de, kendisine sonradan verilen isimlerdendir. Efendimiz manasına gelen Mevlana ismi Ona daha genç iken Konya’da ders okutmaya başladığı tarihlerde verilmiştir. Mevlana’nın babası Belh şehrinin ileri gelenlerinden olup “Bilginlerin Sultanı” unvanını almış olan Hüseyin Hatibi oğlu Bahaeddin Veled’dir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun’dur.

untitled

Mevlana 1225 yılında Şerefeddin Lala’nın kızı Gevher Hatun ile Karaman’da evlendi. Bu evlilikten Mevlana’nın Sultan Veled ve Alaeddin Çelebi adında iki oğlu oldu. Yıllar sonra Gevher Hatun’ u kaybeden Mevlâna bir çocuklu dul olan Kerra Hatun ile ikinci evliliğini yaptı. Mevlana’nın bu evlilikten de Muzaffereddin ve Emir Alim Çelebi adlı iki oğlu ve Melike Hatun adlı bir kızı dünyaya geldi.

Mevlana 15 Kasım 1244 yılında Şems-i Tebrizi ile karşılaştı. Ancak beraberlikleri uzun sürmedi. Şems aniden öldü. Mevlana Şems’in ölümünden sonra uzun yıllar inzivaya çekildi.

Mevlana,Yaşamını “Hamdım, piştim, yandım” sözleri ile özetleyen Mevlana’nın eserleri şunlardır. Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Ma Fih, Mecalis-i Seb’a, Mektuplar olmak üzere.
17 Aralık 1273 yani 66 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.