Mıknatıs ve Kutupları Konu Anlatım

Bu konumuzda mıknatıs nedir, mıknatıs hangi kutuplardan oluşur konusunu işleyeceğiz. Sırasıyla başlıklarımız şu şekildedir;

1.Doğal mıknatıs nedir?
2.Yapay mıknatıs nedir?
3. Mıknatısların kaç kutubu vardır?

Çeşitli metalleri, özellikle demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliğine sahip cisimlere mıknatıs denir.

Doğal mıknatıs nedir?
Doğada bulunan cisimlerin kendiliğinden bazı metalleri çekme özelliği vardır. Bu maddeler doğal mıknatıs olarak adlandırılır. Örnek olarak manyetit taşı verilebilir.

Yapay mıknatıs nedir?
Normalde mıknatıs özelliği göstermeyen maddelerin, çeşlitli endüstüriyel işlemlerden geçirilmesi ile mıknatıs özelliği elde edilen maddelerdir. Bu mıknatıs türlerini okullarda ve otomotiv sanayisinde sıkça görebiliriz. Genel olarak U ve O şeklinde üretilirler.

mıknatıs nedir
Mıknatısların kaç kutubu vardır

Artı ve eksi olmak üzere iki ucunda bu kutuplar yer alır. Mıknatıs kutupları Kuzey ve Güney olarak adlandırılır. Veya bunları artı ve eksi olarakta görebiliriz.

Kuzey kutbu özellikle derslerde N, güney kutbu ise S ile gösterilir.

Önemli: Mıknatısların en kuvvetli çekim gücü uç noktaları yani kutuplarındadır. Farklı kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iter.

Mıknatıs özelliğini koruma:

Herhangi bir nedenle mıknatıs kırılırsa bu onun özelliğini değiştirmez. Bölünen her bir parça yeni bir mıknatıs oluşturur.

Mıknatısın günlük alanda kullanım örneklerini şurada görebilirsiniz. Bknz