Mikroskobik Canlılar ve Çevremiz Ünite Değerlendirme Çalışmaları

Mikroskobun tarihsel gelişimi nasıldır?

Mikroskobu, Hollandalı Zacharias Janssen’in 1590 yıllarında bir teleskobu geliştirerek meydana getirdiği kabul edilmektedir.

Galileo Galilei maddeleri iki bin kez büyüten bir mikroskop geliştirdi. Bu mikroskop özellikle zararlı mikroskobik canlıların incelenmesinde kullanılarak pek çok hastalığın tanı ve tedavisi yapıldı.

Bugünkü mikroskobun ana prensiplerini ise 17. asırda Hollandalı Antoni van Leeuwenhoek ve İngiliz Robert Kooke bulmuşlardır.

İlk elektron mikroskobu, 1932 yılında Berlin’de M.Knoli ve E.Ruska tarafından yapılmıştır.

Günümüzde mikroskoplarda önemli gelişmeler kaydedilmiş ve mikroskubun büyütme oranı binlerce kez artırılmıştır.

Mikroskobik canlılar nasıl gözlemlenebilir?

Bu canlıları çıplak gözle görme şansımız bulunmadığından mikroskop adı verilen bir araçtan yararlanırız. Mikroskop görüntüyü binlerce kez büyüten bir araçtır. Bu sayede bu canlıları görebiliriz.

Çevre kirliliğini nasıl önleyebiliriz?

  • Ambalaj malzemelerinin doğada çözünebilir maddelerden yapılması
  • Sokak ve mahallelere konulan çöp kutularının çoğaltılması
  • Geri dönüşüm tesislerinin arttırılması
  • Toplumun doğa ve çevre kirliliği konusunda bilgilendirilmesi
  • Toplumun atık maddelerini geri dönüşüm için ayırması konusunda bilinçlendirilmesi
  • Doğayı ve çevreyi kirleten teknolojik ürünlerin yapımının engellenmesi
  • Fabrikaların arıtma tesislerine ve baca filtrelerine sahip olması sağlanmalı
  • Doğa ve çevre kirliliğine neden olanların cezai yaptırıma uğraması

Çevreyi korumak ve güzelleştirmek için neler yapılabilir?

Bu sorunun cevabı için buradaki yazımızdan yararlanabilirsiniz. Çevreyi korumak

mikroskop

Anlam bütünlüğüne göre cümleler oluşturmak

Çevreyi güzelleştirmek için ağaç dikilmelidir.
İnsanlarla çevre arasında karşılıklı etkileşim vardır.
Fabrika atıkları çevre kirliliğine neden olabilir.
Mikroskop ilk defa 16.yy keşfedilmiştir.
Mikroskobik canlılar mikroskop yardımıyla gözlemlenebilir.

C.Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyelim.


1.Çevre kirliliği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A.Çevre kirliliğini önlemek için önce yakın çevremiz temiz tutulmalıdır.
B.İnsanlar çeşitli etkiler sonucu çevreyi kirletebilir.
C.Çöplerin tamamı geri dönüşüm kutularına bırakılmalıdır.
D.Çevreyi temiz tutmak herkesin ortak görevidir.

2.Varlıkları yüzlerce kez büyütmeye yarayan alet hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru cevap B. şıkkı yani büyüteç olacaktır. Bu bir yanıltma sorusudur. Aklınıza ilk olarak mikroskop gelecektir. Mikroskop görüntüyü binlerce kez büyütür. Büyüteç ise ancak yüz kat büyütebilir.

3.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.Limonun küflenmesine mikroskobik canlılar neden olur.
B.Çevre kirliliği insan sağlığını olumsuz etkiler.
C.Elektron mikroskobu varlıkları binlerce kez büyütebilir.
D.Çevreyi temiz tutmak sadece temizlik görevlilerinin işidir.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I.Suların arıtılmadan denize dökülmesi çevreyi kirletir
II.Şekerin suda erimesinde mikroskobik canlılar görev alır.
III.Mikroskop, canlıların yapısının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.
A.Yalnız I
B.I ve III
C.II ve III
D.I,II ve III

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.