Mikroskobik Canlıları Tanıyalım

Mikroskobik canlılar gözle görülemeyen ancak mikroskop ile incelenip gözlemlenebilen organizmalara verilen genel bir terimdir. Bu canlılar birçok ortamda farklı şekillerde yaşayabilir. Mikroskobik canlıları toprak, hava, su veya başka bir canlının bedeninde yaşarken görebiliriz.

Mikroskobik canlılar yararlı ve zararlı olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir.

Yararlı Mikroskobik Canlılar

Bu canlı türü günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Sütten yoğurt ve peynir yapılırken mayalama işlemi için bu canlılardan yararlanılır. Aynı şekilde üzümden sirke gibi fermantasyon işlemlerinde bu canlılardan yararlanılır. Toprağın çürütme özelliği yine bu canlılar sayesinde vardır. Her maddeyi çürüterek toprağa karıştıran bu canlılar toprağın zenginleşmesine yardımcı olur.
mikroskobik
Zararlı Mikroskobik Canlılar

Tüm canlılarda hastalıklara neden olup parazit bir yaşam biçimi sergileyen organizmalardır. En bilindik hastalıklar tifo, verem gibi hızla yayılan hastalık türleridir.

Mikroskobik canlılar tek hücreli yada çok hücreli olabilirler. Az gelişmiş yada çok gelişmiş bu organizmalar mikrobiyoloji bilim dalı tarafından incelenir. Mikroskobik canlılar özellik bakımından hücreye benzeyenler ve hücreye benzemeyenler olarak iki farklı dala ayrılır. Hücreye benzeyen mikroskobik canlılara bakteriler, mantarlar, protistler örnek verilebilirken hücreye benzemeyenlere de virüs, viroidler ve prionlar örnek olarak verilebilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.