Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Milli Dış Politikamız ve Uluslararası ilişkilerimiz

Türkiyenin milli dış politikası ve uluslararası ilişkileri nasıl gelişmektedir. Ülkemiz kurulduğu toprakların konumu nedeniyle önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle çok hassas çizgileri olan bir dış politika izlemekteyiz. Birinci dünya savaşında yenik sayılan Türkiye dış politikasını Atatürk ün şu sözleri ile belirledi.

Medeni cihanda medeni ve insani muameleye ve karşılıklı dostluğa intizar etmek

Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi Türkiye içte ve dışta barış içerisinde modern insanların yaşadığı bir ülke olmayı kendine hedef koymuştur. Milli dış politikanın ve uluslararası ilişkilerin temelini oluşturan diğer bir Atatürk sözü ise şudur;

Yurtta Sulh Cihanda Sulh

Bu sözle iyice şekillenen dış politikamız ve uluslararası ilişkilerimiz şu esasları temel almıştır;

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.