Milli Dış Politikamız ve Uluslararası ilişkilerimiz

Türkiyenin milli dış politikası ve uluslararası ilişkileri nasıl gelişmektedir. Ülkemiz kurulduğu toprakların konumu nedeniyle önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle çok hassas çizgileri olan bir dış politika izlemekteyiz. Birinci dünya savaşında yenik sayılan Türkiye dış politikasını Atatürk ün şu sözleri ile belirledi.

Medeni cihanda medeni ve insani muameleye ve karşılıklı dostluğa intizar etmek

Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi Türkiye içte ve dışta barış içerisinde modern insanların yaşadığı bir ülke olmayı kendine hedef koymuştur. Milli dış politikanın ve uluslararası ilişkilerin temelini oluşturan diğer bir Atatürk sözü ise şudur;

Yurtta Sulh Cihanda Sulh

Bu sözle iyice şekillenen dış politikamız ve uluslararası ilişkilerimiz şu esasları temel almıştır;

 1. Devlerin sınırları içerisinde milletin bekası ve varlığını korumak.
 2. Devletin geleceği için gerçekçi hedefler koymak.
 3. Modern ve medeni bir toplum olarak diğer milletlerin desteği ve takdirini kazanmak.
 4. Başka millet ve devletlerin siyasi gelişimlerinden etkilenmemek.
 5. Ülkemizin iç işlerine başka devletlerin karışmasına izin vermemek ayrıca başka devletlerin içişlerine karışmamak.
 6. İç  ve dış politikanın belirlenmesinde kamuoyunu dikkate almak.
 7. Dış politikada dürüst ve tutarlı olmak
 8. Uluslararası ilişkilerimizde barışçıl hak ve hukuka uygun çözümler üretmek

millipolitika

Atatürk milli dış politika ve uluslararası ilişkilerimizi belirlemiş ve Türkiye Cumhuriyetine birçok şey kazandırmıştır. Bu ilkeler çerçevesinde milli dış politikasını ve uluslararası ilişkilerini hedefleyen Türkiye 1932 de Milletler Cemiyetine davet edilmiştir.  Bu ilkeler çerçevesinde çözülen bazı sorunlar ise şunlardır;

 1. 1926 Musul sorunu
 2. 1936 Montrö sözleşmesi ile boğazlar sorunu
 3. 1939 Hatay sorunu

Barışçıl bir dış politika izleyen Türkiye dünya devletleri sayesinde saygın bir konuma bu şekilde kavuşmuştur.

 

 

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.