Milli mücadele kronolojik sıralama

Bu yazımızda milli mücadele dönemi kronolojik sıralamasını sizlerle paylaşacağız.
İlk olarak milli mücadele dönemi Mustafa Kemal’in Samsuna çıkmasıyla 19 Mayıs 1919 yılında başlamıştır.

Havza Genelgesi 28 Mayıs 1919
Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919
Erzurum Kongresi 23 Temmuz- 7 Ağustos 1919
Sivas Kongresi 4- 11 Eylül 1919
Diğer bölgesel ve Yerel Kongreler yapılmıştır.(Balıkesir, Alaşehir)

Meclisi Mebusan’ın Açılması 12 Ocak 1920
Misakı Milli Kararları 28 Ocak 1920
TBMM’nin açılması 23 Nisan 1920
Yunan Saldırısı 22 Haziran 1920
Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920

Muharebeler ve siyasi gelişmeler
Güney Cephesi
Doğu Cephesi 28 Eylül 1920
Batı Cephesi Savaşları
Birinci İnönü Muharebesi 6-10 Ocak 1921
İkinci İnönü Muharebesi 23 Mart -1 Nisan 1921
Kütahya Eskişehir Muharebeleri 10-24 Temmuz 1921
Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos -12 Eylül 1921
Büyük Taarruz (Başkomutanlık Meydan Savaşı ) 26 Ağustos 1922

Saltanatın kaldırılması 1Kasım 1922
Lozan Görüşmeleri ve Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşmasıyla milli mücadele dönemi sona ermiştir. Bu antlaşmanın önemi Türkiye’nin uluslar arası alanda yerini almasını sağlamış ve bağımsız Türk devletini bütün dünyaya kabul ettirmiştir. Birçok ülkenin imzalayarak kefil oldukları bir antlaşma olduğu için geçerliliğini uzun süredir günümüzde de korumaktadır. Bu antlaşmanın en önemli kısmı ise Türkiye Cumhuriyeti ilanına ortam hazırlamıştır.

(8) Yorum

  1. Milli mücadelenin kronolojik sıralamasını sayenizde öğrendim. Ödevim için çok gerekliydi. Fakat yazması çok uzun sürdü.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.