Milli mücadele yıllarında güney cephesinin savunulmasında kuvayı milliyenin rolü

Bu yazımızda sizlere Kurtuluş Savaşı milli mücadele dönemindeki ilk cephe olan güney cephesinin savunulmasında Kuvayı Milliye’ nin rolünden bahsedeceğiz.

Milli mücadele ilk olarak güney cephesinde başlamıştır. Güneyde Fırat’ın doğusunu İngiltere işgal ederken, Adana bölgesini Fransa işgal etmiştir. İngiltere, sonradan Maraş, Urfa, Antep’i Fransa’ya bırakmıştır.

Ermenilerden jandarma birlikleri oluşturan Fransa; Mısır ve Suriye’deki Ermenileri de bu bölgeye getirmiştir. Fransızlar, işgali Ermeni çeteleriyle birlikte yürütmüşlerdir.

Bu işgaller karşısında halk (Kuvayı milliye) örgütlenir ve Temsil Heyeti ile ilişki kurmasının ardından Maraş, Urfa, Antep ve Çukurova’da Kuvayı milliye büyük savaşlar yapmıştır.

Yapılan bu savaşlarla ile ilgili bir değerlendirme yapacak olursak;
Güney cephesinde savaşlar Fransa ve Ermenilere karşı verilmiştir.
Savaşlar milis kuvvetler (Kuvayı Milliye) tarafından yürütülmüş ve bastırılmıştır.
Halkın savaştığı güney cephesinde Mustafa Kemal Kuvayı Milliye’ ye para, silah ve subay yollamıştır.
Savaşlar ,açık araziden çok kent çarpışmaları biçiminde yürütülmüştür.
Kendini kurtaran kent olmanın gururunu Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘de paylaşmış ve Antep, Urfa ve Maraş’a unvanlar verilmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.