Milli ve evrensel kültür değerlerimiz nelerdir?

Bu yazımızda Milli ve evrensel kültür değerlerimizin neler olduğunu bulabilirsiniz.
Her milletin tarih boyunca geçirmiş olduğu birçok sarsıntılı anlardan bile hiç elden bırakmadıkları bir takım değerleri vardır.

Bu değerler fert fert olduğu kadar toplumun bütün katlarında da aynı heyecan kaynağı olur. Çünkü bu değerler o milleti oluşturan bütün kişilerin ve zümrelerin ortak var oluş kaynakları ve aynı zamanda var oluş sebepleridir.

Milli değerlerimizi sayacak olursak Dil, din, eğitim, ekonomi, teknoloji, sosyal kurumlar, örf ve adetler, değerler ve tutumlar, estetik sanatlar, semboller, tabular ve törenlerden oluşmaktadırlar.

Evrensel kültür değerleri tüm dünya tarafından kabul edilmiş olup o dünya için unutulmaz bir olayın yaşanması ve onların da var oluş sebepleridir.

Bu değerler fert olduğu kadar evrence heyecan verici olmasıdır. Evrensel değerlere örnekler verecek olursak. Gerçeğe Saygı, Kişisel bütünlük, İnsan onuruna saygı, hakkaniyet ve sevgiden oluşmaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.