Minyatür sanatı nedir?

Çok küçük ve ince şekilde yapılmış olan resimlere minyatür adı verilmektedir. Orta Çağ Avrupa’sında el yazması kitapların başlıklarının kırmızı ile yazılması geleneği oldukça yaygındı. Latince adı minium olan kurşun oksit rengi ile bu işte kullanılmakta olan maddedir.

Minyatür sözcüğünün kelime kökeni ise bu sözden geldiği tahmin edilmektedir. Osmanlı döneminde minyatür sözcüğü için nakış kelimesi kullanılmaktaydı. Osmanlı’da minyatür yapan kişilere nakkaş denilirdi. Kağıt ve fildişi gibi maddeler nakkaş tarafından özenle işlenirdi.

images

Minyatürün geçmişi Doğu kültüründe çok eski tarihlere dayandığı bilinmektedir. Minyatürün kökeninin Doğu olduğu da ortaya atılan iddialar arasında yer alır.

Doğu ve Batı kültüründe oluşturulan minyatürler birbirlerine benzerlikler gösterse de kullanılan temalar ve renkler açısından farklılıklara sahiptir. Kenarları tezhip diye adlandırılan boya ile süslenen minyatürlerde sulu boyaya benzer bir boya kullanılmaktaydı.

Antik Çağ döneminde Mısır’da yapılmış olan minyatürler bu türün en eski minyatür örnekleri olarak bilinmektedir. Roma, Bizans ve Süryaniler dönemlerinde de minyatür örneklerine sıkça rastlanmaktadır. 8. yüzyıldan sonra minyatür sanatı Avrupa’da da oldukça yayılmaya başlamıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.