Misakı milli kararlarının alınması üzerine itilaf devletlerinin tepkisi ne olmuştur?

İtilaf Devletlerinin Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Milli kararlarını ilan etmesine tepkisi nasıl olmuştur?

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Milli kararlarını ilan etmesi üzerine;

  • İtilaf Devletlerine ait işgal kuvvetlerinin askerleri, Osmanlı Mebusan Meclisini bastılar,
  • Milli Mücadele yanlısı birçok aydın İtilaf Devletleri askerleri tarafından tutuklanmıştır.
  • İngiliz işgal kuvvetleri İstanbul’da bulunan resmi dairelerin tümünü kontrol altına aldılar.
  • Osmanlı Devletinin karakolları ve askeri bölgeleri İtilaf Devletleri tarafından ele geçirildi.
  • İtilaf Devletlerince sıkı yönetim ilan edilerek, İstanbul’un resmen işgal edildiği duyuruldu.
  • Osmanlı Mebusan Meclisi milletvekillerinin büyük bir bölümü tutuklanarak Malta adasına sürgün edildi.

Görüldüğü gibi Misak-ı Milli kararlarının alınması İtilaf Devletleri tarafından hoş karşılanmamış ve İstanbul’un işgaline zemin hazırlamıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.