Misakı Milli nedir?

Bu günkü konumuz olan Misak-ı millinin ne olduğunu ve burada alınan kararlardan bahsedelim. İlk olarak Misak-ı Millinin tanımını yapacak olursak Türk milletinin Kurtuluş savaşının siyasi manifotunun olan 6 maddeden oluşan bir bildirgedir. Misakı Millinin günümüz Türkçesinde ki anlamı Milli yemin yada Ulusal Ant anlamındadır.

28 Ocak 1920 yılında Osmanlı meclisi tarafından oy birliğine varılıp kabul edilmiştir. Bu bildirinin en önemli özelliği 1. Dünya Savaşını sona erdirecek olan barış anlaşmasının Türkiye’ nin kabul ettiği askeri şartları içermesidir. Bu bildiriye misakı milli yani ulusal yemin adı verilmiştir.

Misakı Milli 6 maddeden oluşmaktaydı. Bu maddeler;

– Arap kökenli halkın oturduğu aynı zaman da Mondros Mütarekesi imzalandığı tarihte yabancı devletlerin işgal ettikleri bölgelerin gelecekleri, halkın serbest ve kendi oylarıyla belirlenecektir. mütareke sınırları içinde Osmanlı İslam çoğunluğun yerleşmiş bulunduğu kısımların tamamı gerçekte ya da hükmen hiç bir nedenle birbirinden ayrılamayacak bir bütündür.

– İlk serbest bırakıldıkları anda tekrardan kendi istekleri doğrultusunda ana vatana katılan Kars, Ardahan ve Batum’ da gerekirse tekrardan bir halk oylaması yapılabilecektir.

– Batı Trakya nın hukuki durumu da, halkın kendi özgürlüğü içinde verecekleri oylarla saptanacaktır.

– İstanbul ve Marmara Denizinin her türlü güvenliği, tehlikeden uzak tutulması, Boğazların ise ticaret gemilerine açılması ilgili devletler aralarındaki anlaşma ile sağlanmalıdır.

– Antlaşmalarla belirlenen ilkeler çerçevesinde azınlıkların hukuku, komşu ülkelerdeki müslüman halkların aynı haklardan yararlanmaları koşuluyla güvence altında olacaktır.

– Türkiye’nin siyasal, adli, mali tam bağımsızlığı kabul edilecektir. Bu konularda hiçbir kayıt ve kısıtlama getirilemez.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.