Mitlerin etkisinde yazılmış eserler nelerdir?

Mitlerin etkisinde yazılmış eserler destansı eserlerdir. Bu destanların ortak özellikleri ırkların üstünleştirilmesi ve olağanüstü olayların yer almasıdır. Genel olarak mitlerin etkisinde yazılmış destanlarda savaş, hükümdarlık ve inanç konuları işlenmiştir.

Mit nedir?

Kutsal öykülerin anlatıldığı başlangıcın evren ve alemin olduğu destansı anlatımdır.

Mit destansı eserlerdir demiştik ve bu destansı anlatıma örnek verilebilecek örnekler ise aşağıda listelenmiştir.

-Sakalar (İskitler)’de Alper Tunga destanı
-Uygurlarda Türeyiş destanı
-Göktürkler’de Bozkurt Destanı’dır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.