Mitokondri nedir görevleri nelerdir?

Mitokondri hücre organellerinden biri olup hücrede enerji üretmekle görevli bir organeldir. Mitokondriler şekil olarak farklılık gösterse de genel olarak hücrede oval yada çubuk şeklindedir. Bir hücrede tek bir büyük mitokondri bulunabileceği gibi birden fazla mitokondri bulunabilir.

Örneğin bir insan karaciğerinden 2500’den fazla mitokondri bulunabilir. Daha çok enerji ihtiyacının yüksek olduğu kas ve sinir hücrelerinde mitokondriler bulunur. Hücrelere enerji sağlayan bu organel ökaryot hücrelerde bulunurken prokaryot hücrelerde bulunmaz.

Mitokondrinin kısımları ise iç zar, dış zar, zarlar arası bölge ve matriks kısımıdır. Birçok organelde olduğu gibi mitokondrinin dış zarı iç zardan daha kalın olup yapısında taşıyıcı proteinler bulunur. Bu proteinlere biyolojik terim olarak porin adı verilir. Hücre içine madde alımı krista olayı sayesinde yapılır.

Krista nedir? Krista iç zarın madde alımı için matrikse doğru çekilme yapmasıyla girintiler oluşturmasıyla meydana gelir.

Yukarıda bir mitokondrinin bölümlerini inceleyebilirsiniz. Resimde gördüğünüz gibi kristalar madde alımı için oluşmuştur. Kristalar tüpçük, boru gibi farklı şekillerde de oluşabilir.

Enerji ihtiyacı olan bölgelerde mitokondriler çok olduğu gibi bu mitokondrilerde krista sayısı fazladır. Çünkü fazla madde almaya ve enerji üretmeye ihtiyaç duyarlar.

Mitokondrinin görevleri nelerdir?

Hücrenin yaşamı için gerekli olan enerjinin %96’sını mitokondriler sağlar. Solunum, oksidasyon ve fosforilizasyon gibi reaksiyonların gelişmesi için gerekli enzimlere sahiptirler.  Mitkondrinin görevleri nelerdir sorusuyla karşılaşırsanız sadece hücre için gerekli olan enerjiyi sağlamaktır şeklinde cevap vermeniz yeterli olacaktır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.