Mitokondrinin yapısı ve görevleri

Mitokondriler, canlı hücrelerinin enerji santralleridirler. Dışarıdan aldıkları besinlerdeki kimyasal enerjiyi hücre içerisinde yüksek enerjili moleküllere dönüştürerek kullanılabilir duruma getirirler. Bir seri zincir reaksiyonları sonucunda ortaya çıkan ve hücrenin kullanabileceği nitelikteki enerji hammaddesi olan bu moleküller ATP Adenozin tri fosfat’tır. Mitokondriler yuvarlak ya da elipsoid biçimlidirler. Yapısı ve görevleri ise şöyledir.

Mitokondriler ,iç ve dış zarlara sahiptir. Zarlar çift katlı fosfolipid tabaka ve bunun içine gömülü proteinlerden oluşur; yapısal olarak hücre zarına benzer.İç ve dış zarların farklı özellikleri vardır. Dış zar %50 oranında fosfolipidden oluşmaktadır ve çeşitli enzimler ihtiva etmektedir. İç zar ise fosfolipidden çok proteinlerden oluşur.

Mitokondriler,Hücre içindeki hayati olaylara gerekli enerjinin %95′ini sağlar. Solunum, oksidasyon ve fosforilizasyon için gerekli enzim ve koenzimlere sahiptirler.

Bu organeller besin maddelerinin oksitlenip parçalanarak enerjinin açığa çıktığı yerlerdir. Metabolizma olayları yönünden çok aktif olan hücrelerde, fazla enerjiyi sağlamak üzere çok sayıda mitokondri vardır.

Mitokondriler, Oksidatif fosforilasyon adı verilen bir tepkime sonucunda, hücrelere iletilmiş olan besin maddelerini, kan dolaşımı yoluyla yine hücrelere ulaştırılan oksijen ile birleştirerek, ATP olarak bilinen enerji molekülünü sentezlemede görevlidirler.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.